Index of /wp-content/uploads/minefiler/GamleFiler/Word

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]01.11.18-Informasjonsskriv-til-ansatte-til-bruk-av-Evondos-medisindispenser.docx2022-05-02 08:54 66K 
[  ]04.05.18-Beredskapsprosedyre-for-drift-Tiltakskort.docx2022-05-02 08:54 21K 
[  ]04.05.18-Fremgangsm†te-ved-test-av-alarmmottak.docx2022-05-02 08:54 323K 
[  ]04.05.18-Plan-for-bruk-av-hjemmetjenesten-til-utskifting-av-trygghetsalarmer.docx2022-05-02 08:54 21K 
[  ]04.05.18-ROS-analyse-Tryggalarm-drift.doc2022-05-02 08:54 151K 
[  ]04.05.18-ROS-analyse-Trygghetsalarm-utskiftning.doc2022-05-02 08:54 152K 
[  ]04.05.18-Rutine-for-oppf›lging-av-varsler-og-feilmeldinger.docx2022-05-02 08:54 60K 
[  ]04.05.18-Rutine-klargj況ing-av-alarmer-og-registrering-i-CMP-og-ProAlert.docx2022-05-02 08:54 46K 
[  ]04.05.18-Rutine-reparasjon-service-og-vedlikehold-av-Trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 45K 
[  ]04.05.18-Sjekkliste-ved-montering-av-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 44K 
[  ]041120-Tjenestereise-digitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 57K 
[  ]05-Plan-for-gjennomf況ing.docx2022-05-02 08:54 31K 
[  ]05.11.18-Informasjonsskriv-til-bruker-om-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 1.0M 
[  ]07.05.18-ROS-analyse-2018-mars-skjema.docx2022-05-02 08:54 45K 
[  ]08.11.2018-Informasjonsskriv-til-ansatte-ved-bruk-av-sengealarm.docx2022-05-02 08:54 200K 
[  ]08.11.2018-Informasjonsskriv-til-bruker-av-sengealarm.docx2022-05-02 08:54 248K 
[  ]10.12.18-Informasjon-til-ansatte-p†-Pilly.docx2022-05-02 08:54 288K 
[  ]10.12.18-Informasjonsskriv-til-bruker-av-bevegelsesensor.docx2022-05-02 08:54 32K 
[  ]10.12.18-informasjon-til-bruker-Pilly-medisindispenser.docx2022-05-02 08:54 290K 
[  ]10.12.18-informasjonsskriv-til-ansatte-Medido.docx2022-05-02 08:54 732K 
[  ]10.12.2018-Informasjonsskriv-til-bruker-Medido.docx2022-05-02 08:54 623K 
[  ]10.12.2018-Tjenesteforlop-Hjemmetjenesten-sengesensorer.docx2022-05-02 08:54 44K 
[  ]15.10.18-MAL-Gevinstplan-Agder.docx2022-05-02 08:54 170K 
[  ]16-04-20-Gevinstplan-r›ykvarsler-tilkoblet-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 193K 
[  ]16-04-20-Informasjon-til-deg-som-har-trygghetsalarm-p†kobling-av-r›ykvarslere.docx2022-05-02 08:54 162K 
[  ]16-04-20-ROS-analyse-teknisk-drift-av-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 331K 
[  ]16.04-20-Informasjon-til-deg-som-er-1.kontakt.docx2022-05-02 08:54 162K 
[  ]16.04.20-H†ndtering-av-varslinger-fra-responssenteret-2.docx2022-05-02 08:54 27K 
[  ]16.04.20-Informasjonsskriv-trygghetspakke.docx2022-05-02 08:54 91K 
[  ]20.03.18-Informasjon-til-ansatte-om_sykesignalanlegg.docx2022-05-02 08:54 18K 
[  ]20.03.18-Informasjon-til-ansatte.docx2022-05-02 08:54 959K 
[  ]20.03.18-Informasjon-til-beboere-og-paarorende-om_-sykesignalanlegg.docx2022-05-02 08:54 15K 
[  ]20.03.18-Rutine-for-avvikshandtering-Innforing-velferdsteknologi-Agder.docx2022-05-02 08:54 45K 
[  ]20.03.18-Sjekkliste-kartlegging-av-gevinster_09.02.18-1.docx2022-05-02 08:54 14K 
[  ]20.03.18-Sjekkliste-kartlegging-av-gevinster_09.02.18.docx2022-05-02 08:54 14K 
[  ]20.03.18-Styringsdokument-Innforing-velferdsteknologi-Agder.docx2022-05-02 08:54 171K 
[  ]20.03.18-Til-deg-som-har-vedtak-om-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 955K 
[  ]22.10.18-Informasjon-til-ansatte-om_sykesignalanlegg.docx2022-05-02 08:54 21K 
[  ]22.10.18-Informasjon-til-ansatte-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 108K 
[  ]22.10.18-Informasjon-til-bruker-om-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 1.0M 
[  ]22.10.18-Informasjonsskriv-til-bruker-Evondos-1.docx2022-05-02 08:54 67K 
[  ]22.10.18-Informasjonsskriv-til-bruker-Evondos.docx2022-05-02 08:54 67K 
[  ]24.04.18-Feilsoking-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 145K 
[  ]24.04.18-Mal-agenda-oppstartsmote-sykesignalanlegg.docx2022-05-02 08:54 98K 
[  ]24.04.18-Mal-agenda-oppstartsmote-trygghetsteknologi.docx2022-05-02 08:54 98K 
[  ]24.04.18-Mal-agenda-oppstartsmte-digitale-alarmer.docx2022-05-02 08:54 98K 
[  ]24.04.18-Sjekkliste-bestilt-alarm-1.0.docx2022-05-02 08:54 16K 
[  ]24.04.18-Sjekkliste-drift-av-alarm.docx2022-05-02 08:54 136K 
[  ]24.04.18-Sjekkliste-nedkopling-av-alarm-1.0.docx2022-05-02 08:54 16K 
[  ]25.04.18-Behovskartlegging-digitalt-alarmanlegg.docx2022-05-02 08:54 21K 
[  ]25.04.18-Ros-analyse-feil-i-alarmanlegg-Feb-2018.docx2022-05-02 08:54 110K 
[  ]25.04.18-VBT-Info-bruker-og-p†r›rende.dotx2022-05-02 08:54 79K 
[  ]25.04.18-Velferdsteknologi-info-til-ansatte-2.docx2022-05-02 08:54 22K 
[  ]28.09.18-Informasjon-til-beboere-og-paarorende-om_-sykesignalanlegg.docx2022-05-02 08:54 15K 
[  ]28.09.18-Til-deg-som-har-vedtak-om-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 955K 
[  ]2018-09-25-Info-til-nettsiden-fra-AUFS.docx2022-05-02 08:54 17K 
[  ]2018.06.04-Evaluering-E-l†s-p†-institusjon.docx2022-05-02 08:54 22K 
[  ]2019-04-01-Info-til-nettsiden-fra-AUFS-1.docx2022-05-02 08:54 18K 
[  ]2019-04-01-Info-til-nettsiden-fra-AUFS.docx2022-05-02 08:54 18K 
[  ]2019-05-02-Notat-r›ykvarslere-tilkoblet-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 30K 
[  ]2020-03-30-BESTILLINGSRUTINE-TRYGGHETS.docx2022-05-02 08:54 14K 
[  ]2020-05-08-Rutine-for-avvikshandtering-Innforing-velferdsteknologi-Agder-1.docx2022-05-02 08:54 47K 
[  ]2020-09-Oppstartsmal-digitalt-tilsyn-kamera.docx2022-05-02 08:54 57K 
[  ]2020-09-Oppstartsmal-digitalt-varslingsanlegg.docx2022-05-02 08:54 59K 
[  ]2020-09-Oppstartsmal-tilleggsteknologi.docx2022-05-02 08:54 55K 
[  ]2020-09-Oppstartsmal-trygghetsteknologi.docx2022-05-02 08:54 55K 
[  ]2020-09-PIR-II-bruksanvisning.docx2022-05-02 08:54 1.4M 
[  ]2020-11-11-Rutine-for-avvikshandtering-Innforing-velferdsteknologi-Agder-1.docx2022-05-02 08:54 52K 
[  ]2020-oppdatert-BESTILLINGSRUTINE-DRIFTSORGANISERING.docx2022-05-02 08:54 32K 
[  ]2021-Innmelding-av-sak-til-AU-samarbeidsutvalg.docx2022-05-02 08:54 51K 
[  ]2021-Rutine-for-avvikshandtering_nettsiden.docx2022-05-02 08:54 33K 
[  ]121020-Rapport-bestilling.docx2022-05-02 08:54 171K 
[  ]191020-Informasjonsbrev-Ansatte-digitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 52K 
[  ]191020-ROS-analayse-digitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 80K 
[  ]290119-Aktivering-av-Sengealarm.docx2022-05-02 08:54 421K 
[  ]310118-Vedtak-om-manglende-samtykkekompetanse-i-forhold-til-ytelse-av-nodvendig-helsehjelp.docx2022-05-02 08:54 17K 
[  ]310118-Vedtakskjema-til-pasienter-uten-samtykkekompetanse-som-ikke-motsetter-se.docx2022-05-02 08:54 30K 
[  ]310118-Veileder-samtykkekompetanse-vurdering.docx2022-05-02 08:54 44K 
[  ]AU-Faglig-samarbeidsutvalg_Innmelding-av-sak-versjon-2.docx2022-05-02 08:54 49K 
[  ]Agder-Reklamasjon-og-retur-av-sensorer.docx2022-05-02 08:54 20K 
[  ]Alver-Velferdsteknologi_-Kartleggingsskjema-del-1-og-2.docx2022-05-02 08:54 64K 
[  ]Anbefaling-p†r›rende-som-f›rste-kontakt-inn-mot-responssenter-002.docx2022-05-02 08:54 159K 
[  ]Anbefaling-p†r›rende-som-f›rste-kontakt-inn-mot-responssenter.docx2022-05-02 08:54 159K 
[  ]Avtale-skjema-Digitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 26K 
[  ]BESTILLINGSRUTINE-TRYGGHETS.docx2022-05-02 08:54 14K 
[  ]Eksempel-Velferdsteknologi_-Kartleggingsskjema-.docx2022-05-02 08:54 61K 
[  ]Eksempel-dybdekartlegging-velfedrsteknologi-hjemmeboende-.docx2022-05-02 08:54 27K 
[  ]Gevinstplan-Evondos-Grimstad-kommune.docx2022-05-02 08:54 364K 
[  ]Gevinstplan.docx2022-05-02 08:54 640K 
[  ]Handlingsplan-milepael-5.docx2022-05-02 08:54 69K 
[  ]Hjelpeskjema-for-kartlegging-av-behov-for-sensorteknologi.docx2022-05-02 08:54 81K 
[  ]Hvilke-tjenestemottakere-kan-fa-tildelt-tjenesten-igitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 37K 
[  ]INFORMASJON-TIL-ANSATTE-OM-ELAS.docx2022-05-02 08:54 26K 
[  ]INFORMASJON-TIL-DEG-SOM-HAR-TRYGGHETSALARM.docx2022-05-02 08:54 26K 
[  ]Info-til-bruker-Safemate-mobil-trygghetsalarm-og-gps-002.doc2022-05-02 08:54 84K 
[  ]Info-til-nettsiden-fra-AUFS.docx2022-05-02 08:54 16K 
[  ]Informasjon-til-ansatte-for-bruk-av-d況alarm.docx2022-05-02 08:54 367K 
[  ]Informasjon-til-ansatte-om-elektroniske-dorlaaser-til-brukere-i-hjemmetjenesten.docx2022-05-02 08:54 45K 
[  ]Informasjon-til-ansatte-trygghetsalarm.docx2022-05-02 08:54 108K 
[  ]Informasjon-til-brukere-av-e-laas.docx2022-05-02 08:54 63K 
[  ]Informasjon-til-tjenestemottakere-og-p†r›rende-vedr›rende-d›ralarm.docx2022-05-02 08:54 395K 
[  ]Informasjonsbrev-brukere-digitalt-tilsyn.docx2022-05-02 08:54 32K 
[  ]Informasjonsskriv-Digitalt-tilsyn-kamera-til-ansatte.docx2022-05-02 08:54 412K 
[  ]Informasjonsskriv-til-ansatte-om-Safemate-1.docx2022-05-02 08:54 64K 
[  ]Informasjonsskriv-til-ansatte-om-Safemate.docx2022-05-02 08:54 64K 
[  ]Informasjonsskriv-til-ansatte-ved-bruk-av-bevegelsesensor.docx2022-05-02 08:54 31K 
[  ]Informasjonsskriv-til-bruker-av-bevegelsesensor.docx2022-05-02 08:54 33K 
[  ]Informasjonsskriv-til-tjenestemottakere-og-parorende.docx2022-05-02 08:54 34K 
[  ]Infromasjonsbrev-digitl-tilsyn-kamera-til-bruker.docx2022-05-02 08:54 19K 
[  ]Infromasjonsskriv-digitl-tilsyn-kamera-til-bruker.docx2022-05-02 08:54 19K 
[  ]Kartlegging-nullpunktmaling-Evondos.docx2022-05-02 08:54 221K 
[  ]Kartlegginsskjema-Beiarn-kommune-IPLOS-2020-versjon-9-1.docx2022-05-02 08:54 245K 
[  ]Kartlegginsskjema-Beiarn-kommune-IPLOS-2020-versjon-9.docx2022-05-02 08:54 245K 
[  ]Lindesnes-ROS-analyse-Digitalt-tilsyn.doc2022-05-02 08:54 134K 
[  ]MAL-Kommunikasjonsplan-versjon-2021_innlandet_-v2.docx2022-05-02 08:54 51K 
[  ]Medido-Brukerveiledning-til-brukeren-1.docx2022-05-02 08:54 730K 
[  ]Medido-Brukerveiledning-til-brukeren.docx2022-05-02 08:54 730K 
[  ]Medido-Informasjon-til-bruker-1.docx2022-05-02 08:54 623K 
[  ]Medido-Informasjon-til-bruker.docx2022-05-02 08:54 623K 
[  ]Nullpunkstm†ling-pasientvarslingsanlegg.docx2022-05-02 08:54 13K 
[  ]Nullpunkt-maling-helsepersonel-for-Evondos-tas-i-bruk.docx2022-05-02 08:54 36K 
[  ]Popul‘rvit-rapport.docx2022-05-02 08:54 140K 
[  ]Program-01.03.18-KS-laering.docx2022-05-02 08:54 105K 
[  ]Prosedyre-Trygghetsalarm-for-hjemmesykepleien.docx2022-05-02 08:54 15K 
[  ]Prosedyre-Trygghetsalarm-for-tj.kontor-og-tr.hetsalarmtjenesten-ny-versj....docx2022-05-02 08:54 16K 
[  ]Prosedyre-ved-d況alarm-1.docx2022-05-02 08:54 12K 
[  ]Punkter-som-er-viktig-ved-registrering-av-klienter-i-ProAlert.docx2022-05-02 08:54 768K 
[  ]ROS-analayse-innf況ing-av-sengesensorer-for-hjemmetjenesten.docx2022-05-02 08:54 39K 
[  ]ROS-analyse-Evondos-medisindispenser.docx2022-05-02 08:54 77K 
[  ]ROS-analyse-teknisk-drift-av-elektroniske-d›rl†ser.docx2022-05-02 08:54 323K 
[  ]Retningslinjer_for_sensorteknologi-›vre-eiker.docx2022-05-02 08:54 53K 
[  ]SWOT-TA-i-omsorgsboliger-1.docx2022-05-02 08:54 22K 
[  ]SWOT-TA-i-omsorgsboliger.docx2022-05-02 08:54 22K 
[  ]Safemate-Watch-One-info-til-ansatte.docx2022-05-02 08:54 311K 
[  ]Safemate-Watch-One-info-til-bruker.docx2022-05-02 08:54 313K 
[  ]Samlinger-Innf›ring-velferdsteknologi-Agder-h›sten-2019-1.docx2022-05-02 08:54 36K 
[  ]Samlinger-Innf›ring-velferdsteknologi-Agder-h›sten-2019.docx2022-05-02 08:54 36K 
[  ]Samtykke-Evondos-medisindisepnser-1.docx2022-05-02 08:54 62K 
[  ]Samtykke-Evondos-medisindisepnser.docx2022-05-02 08:54 62K 
[  ]Samtykke-skjema-Digitalt-tilsyn-kamera.docx2022-05-02 08:54 13K 
[  ]Samtykkekompetansevurdering_prosedyre_mal.docx2022-05-02 08:54 797K 
[  ]Sjekkliste-kartlegging-av-gevinster.docx2022-05-02 08:54 22K 
[  ]Steg-for-steg_samtykkekompetanse.docx2022-05-02 08:54 71K 
[  ]Styringsdokument-Innf況ing-velferdsteknologi-Agder-versjon-2.docx2022-05-02 08:54 263K 
[  ]Trygghetsalarmer-Tiltak-ved-utfall-av-alarmer-og-mobiltelefon-mai19.docx2022-05-02 08:54 200K 
[  ]Trygghetsalarmer-Tiltak-ved-utfall-av-alarmer-og-mobiltelefon.docx2022-05-02 08:54 197K 
[  ]Versjon-2.0-Tildelingskriterier-og-egenbetaling-20.06.2019.docx2022-05-02 08:54 2.3M 
[  ]Vurdering-av-manglende-samtykkekompetanse-ved-ytelse-av-n›dvendig-helsehjelp.docx2022-05-02 08:54 28K