VOPD – prosjektet

16.10.2020 Avslutning av VOPD prosjektet: 

5. oktober 2020 leverte PA Consulting rapporten fra VOPD prosjektet.

Rapporten  gir anbefaling til fremtidig organisering av digital hjemmeoppfølging på Agder.

Oppdraget er utført på vegne av Regional koordineringsgruppe e helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og det lokale utprøvingsprosjektet for digital hjemmeoppfølging på Agder; NVP DHO.

Utredningen er finansiert av Nordisk ministerråds satsing på velferdsteknologi i Norden, og utført av PA Consulting Group AS (PA).

Les rapporten ved å trykke her.

2020: 

Agder v/ RKG e-helse har kommet med i et nordisk prosjekt, VOPD (Vård och Omsorg På Distans).

Målet med utlysningen var å støtte implementeringen av avstandsoppfølgings-løsninger innen helse- og omsorgstjenestene i regioner og / eller kommuner i Norden. I Norge er det PA Consulting som bistår med ekspertkompetansen. Saaremaa kommune fra Estland vil være med som følgevirksomhet i prosjektet og delta i ulike workshop.

Prosjektet VOPD Agder organiseres inn under Medisinsk avstandsoppfølging i satsningen E-helse Agder 2030.

Prosjektleder er Morten Lauknes.

 

Litt om den nordiske satsningen og VOPD:

Link til utlysningsbeskrivelsen: https://www.healthcareatdistance.com/media/1143/2nd-call-description.pdf

I 2018-2020 er løsninger for avstandsoppfølging i Helse og omsorg er en prioritert prosjektdel av det svenske presidentskapsprogrammet for Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet har som mål å forbedre tilgangen til god helse- og sosialomsorg for nordiske befolkninger, og skape forutsetninger for utvikling og vekst.

Prosjektet består av tre tiltak:

  1. Kartlegg avstandsspennende løsninger for helse og omsorg i Norden.
  2. Identifisere nasjonalt vedtatte metoder og verktøy, som støtter implementering av distansespannende løsninger.
  3. Utlysning for regioner og kommuner for implementeringsstøtte (1. samtale i løpet av 2019 og andre samtale i løpet av 2020).

Prosjektbeskrivelsen skisserer ytterligere;

Prosjektet vil samle erfaringer og eksempler på beste praksis, og undersøke om det er behov for en langsiktig struktur for samarbeid med relevante aktører på lokalt og regionalt nivå i alle de nordiske landene. Prosjektet kan også starte utviklingen av nye innovative løsninger i arbeidsmetoder og prosesser for avstandsoppfølging.

Hvis du leter etter inspirasjon til avstandsoppfølgings-løsninger, kan du se på publikasjonen “Helse og omsorg gjennom fjernspennende løsninger – 24 praktiske eksempler fra Norden”.

Alle disse eksemplene er identifisert gjennom er kartlegging og er implementerte tjenester tilgjengelige for befolkningen på lokalt eller regionalt nivå. 19 ytterligere implementerte tjenester finnes: www.healthcareatdistance.com.