Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om arrangementet

Starter:
17-08-2022 kl 10:00
Slutter:
17-08-2022 kl 11:30
Sted:
På Mester af Rønne Ytterst på Langbrygga i Arendal
Arrangør:
CRANE, Region Västerbotten, Region Extremadura, Region Agder, RKG E-HELSE AGDER, Kristiansand kommun
Kontaktperson:

Ingrid Kjørstad
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no

Arendalsuka

– VERDISKAPENDE ØKOSYSTEM - BEDRE DATAFLYT OG SAMHANDLING I HELSETJENESTENE
iVOPD (integrert vård och omsorg på distans) samarbeider med Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) for å undersøke hvilke systemstrukturer (økosystemer) som må være på plass for at samarbeid mellom ulike organisasjoner innen helse og omsorg skal bli en realitet. iVOPD vil presentere et eksempel på en region med et fullt integrert pleie- og omsorgssystem fra Eksote i Finland. NSE vil presentere et teoretisk rammeverk, basert på tidligere forskning. Dette beskriver hvordan tillit til samhandling oppstår, og med dette rammeverket forklarer NSE hva som gjør at samhandling kan fungere i Agder regionen.

Deretter gis en introduksjon til den før-kommersielle-anskaffelsen CRANE (Horisont 2020), hvor Region Agder er en av tre anskaffende regioner. I den påfølgende samtalen deltar også prosjektleder fra Innovasjonspartnerskap Agder.

Hvordan kan Innovationpartnerskap Agder og CRANE bli gode løsninger for integrert omsorg?
Nordic Commons og NIP (Nordic Interoperability Programme) presenterer to eksempler på hvordan innovasjon og forskning kan utvikles i felleskap i Norden.

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: