Velferdsteknologi Agder 2020

RKG e-helse etablerte i 2016 satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» (2017-2020).

Formålet med satsningen var:

Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 Agder kommunene innen utgang 2020 på en slik måte at bruk av teknologien gir gevinster ved:

  • Økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell
  • Spart tid
  • Unngåtte kostnader

 Satsningen bestod av følgende utviklingsområder:

 

For å lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 etablerte RKG e-helse satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020», som et samlebegrep for fellesprosjekter mellom Agderkommunene. RKG koordinerer arbeidet med velferdsteknologi på Agder og var styringsgruppe for denne satsingen. Satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» er forankret i rådmannsgruppen i Regionplan Agder, på vegne av kommunene i Agder. Sørlandsrådet ble løpende orientert.

Satsningen «Velferdsteknologi Agder» pågikk 2017-2020.

Satsningen «E-helse Agder 2030» vil pågå fra og med 2020.