United4Health (2013-2016)

United4Health er en del av EU-prosjektet UNIversal solutions in TElemedicine Deployment FOR European HEALTH care.

United4Health er et forsknings- og innovasjonsprosjekt;

  • som har som mål å øke tryggheten for deg som har KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)
  • som har som mål å redusere risiko for at du opplever gjentatte forverringer og nye innleggelser i sykehus
  • som tilbyr telemedisinsk oppfølging for KOLS-pasienter på Agder

Besøk nettsiden for det europeiske prosjektet: http://www.united4health.eu

Besøk nettsiden for den norske delen av prosjektet: http://www.united4health.no/om-united4health/