Trygghetsteknologi

I satsningen E-helse Agder 2030 har RKG e-helse valgt å koordinere de ulike prosjektene innen trygghets- og mestringsteknologi inn under et felles spor. Hovedsakelig består dette sporet av «Innføring velferdsteknologi Agder», hvor samtlige agderkommuner er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for innføring og spredning.