Digital hjemmeoppfølging – Covid-19

Aktuelt

Digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter på Agder (mer informasjon her)

Bakgrunn

Koronaviruset SARS-Cov-2 ble oppdaget i januar 2020. Det ble raskt vurdert om avstandsoppfølging kunne være et tiltak for å avlaste helsetjenesten i denne krisen. I Samarbeid med leverandør (Siemens Healthineers) ble det på kort tid utviklet en teknisk løsning tilpasset oppfølging av covid-19 med et forløp hvor pasienten kan bruke egen mobile enhet til oppfølgingen. Det ble også utviklet en algoritme i henhold til rapporterte symptomer for covid-19 syke. 

 

Kommunene, fastleger og sykehus har lenge vært med å utvikle og prøve ut avstandsoppfølging av pasienter med KOLS, diabetes, hjertesvikt og psykiske tilstander basert på Siemens Healthineers sin digitale plattform. Løsningen for koronapasienter er en videreutvikling av de løsningene vil allerede har.  

Telemedisin omfatter bruk av telekommunikasjon og informasjonsteknologi til å formidle heletjenester over avstand. Telemedisin har vist seg å være et viktig hjelpemiddel knyttet til kommunikasjonen mellom helsepersonell og nødetater i kritiske situasjoner. 

 

Hvordan foregår avstandsoppfølgingen i forbindelse med Covid – 19 smitte?

Det har vært viktig for prosjektgruppen at løsningen skal være enkel å bruke og driftssikker. I første omgang har vi prioritert enkle og effektive spørreskjema for automatisert kartlegging. Det følges opp av helsefaglig personell som leser av og kvitterer for mottatte skjema, svarer på meldinger og gjennomfører telefonsamtale eller videokonsultasjon.  

 

Den digitale løsningen kan benyttes både til vurdering av sykdom og daglig oppfølgning av koronapasienter. Med en slik oppfølging bidrar vi til at smittevern blir ivaretatt hos både helsepersonell og pasienter. Overordnet mål er å gi god helsefaglig oppfølging til pasienter som er i karantene/isolasjon av ulike årsaker og verne begge parter for smitte ved å ta i bruk teknologi.  

Ved bruk av oppfølgingen som er utarbeidet for Covid –19 pasienter kan helsepersonell bruke mobilteknologi til å vurdere symptomer og sette i gang tiltak ved mistanke om smitte eller bekreftet smitte av Covid –19..

Det er lagt opp til egenrapportering og ikke kontinuerlig overvåkning. Teknologien vil kategorisere pasientene med innenfor disse gruppene: Risikogrupper som må skjermes fra smitten, pasienter med symptomer på sykdom/smitte og pasienter med bekreftet smitte som trenger helsefaglig oppfølging. 

Prosjektet på Agder og Siemens Healthineers har i utarbeidelsen av oppfølgingen til covid-19 hatt et samarbeid med NVP AO i Ullensaker/Gjerdrum.