Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor bidrar til at samfunns- og næringsliv i Agder kan utnytte internasjonale muligheter.

INFORMASJON OG VEILEDNING

Sørlandets Europakontor driver med tematisk kartlegging av EU-satsinger, relevante aktører og nyheter innen marked, innovasjon, teknologiutvikling og forvaltning. Våre ansatte er løpende orientert om nyeste utvikling innenfor fagfelt som relaterer seg til våre satsingsområder.

 

KOMPETANSEUTVIKLING

Vi både arrangerer og deltar på workshops, seminarer, foredrag, kurs og konferanser. Vi kan også være behjelpelig med å arrangere, og vi kan holde innlegg. Samtidig koordinerer vi besøks- og studieturer til relevante miljøer i Brussel og Europa.

 

KOMPETANSEMEGLING

Vi tilbyr strategiske partnersøk både innen marked, innovasjon og teknologiutvikling. Sørlandets Europakontor har et stort nettverk som dekker et vidt spekter av fagfelt som vi kan benytte oss av til din fordel. Vi kan også representere og knytte deg og din organisasjon til internasjonale nettverk, fora og EU-institusjoner.

 

INTERNASJONAL FINANSIERING

Vi er behjelpelig med rådgivning og veiledning om EU-prosjekter og andre internasjonale finansieringsmuligheter. Vi tilbyr vår kompetanse innen både søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger.