Samarbeid om velferdsteknologi på Agder

2020:

Torsdag 27.02:

0. Ronny Bjørnevåg – innledning
1. Tine Sundtoft – Åpning
2. Niclas Forsling – VOPD Agder Norge
3. Bjørnar Alexander Andreassen – NVP programleder
4. Aase Hobbesland- RKG e-helse
5. Terje Grimsrud – Telma v2
6. Torunn Helen Eidså- TELMA psykisk helse
7. Aleksander Sandnes og Morten Lauknes – PHT
8. Karl Erik Karlsen – Nybygg Psykisk helse Kristiansand(NPK)
9. Juni Melting – NVP – utprøving barn og unge
10. Torstein Nydal- NVP barn og unge
11. Berit Stykket

Fredag 28.02:

2. Idunn Løvseth Kavlie – Akson
3. Dag Auby Hagen – Maahr Ludvig Eikeland – Når strømmen går
4. Inger Holen – i4Helse
5. Bernt Inge Øhrn – MIL
6. Morten Goodwin – Sannheten omkring bruk av kunstiginteligens i helse

2019: 

Pre – konferanser 07.03:

«Digital sårbarhet – Da strømmen gikk» 
Da strømmen gikk – innledning
Kraftforsyningen i Agder – sårbarhet og oppfølging
KEIV og Evaluering
Velferdsteknologi og Sårbarheter
«Velferdsteknologi og mennesker med utviklingshemming» 
Fritek + Frida + Fristed
Fritidsteknologi Fra prosjekt til drift
Geocaching
InnArbeid
E-læring Personlig hygiene, Lettere kropp, Støtte til vanlig arbeid
«Gevinstkartlegging»
Gevinstrealisering

Hovedprogram: 

07.03.19 08.03.19
0 – Innledning  2 – «Én innbygger – Én journal»
1 – Nasjonalt velferdsteknologi program 4 – TELMA
2 – Kvikk-guide 5 – NVP avstandsoppfølging Agder
3 – Innovasjon i offentlig sektor 6 – senter for e-helse – toppforskningssenter
4 – Regional koordineringsgruppe 7 – hvordan kan vft bidra til gode pasientforlop
5 – Innføring velferdsteknologi Agder
6 – Følgeforskning NVP innføring
7 – I4Helse og ALL
8 – Informasjonssikkerhet
9 – Skikk og etikk velferdsteknologi

2018:

Presentasjoner dag 1: 01.03.2018

01.03.18 00 Gunn Hilde Rotvold 01.03.18 08 Gevinstrealisering i komplekse ehelseprosjekter
01.03.18 01a Innforing velferdsteknologi 01.03.18 09 Agder Living Lab
01.03.18 01b Tjenesteinnovasjon og forvaltning 01.03.18 11 I4Helse
01.03.18 02 Kompetanseloft velferdsteknologi  01.03.18 11 Brukermedvirkning Astrid Tvedten
01.03.18 03 Velferdsteknologi VBT 01.03.18 12 Gode pasientforlop Bente Moland Somdal
01.03.18 04 Overgang til digitale trygghetsalarmer 01.03.18 13 FRITEK OG FRIDA
01.03.18 05 Kommunal responssentertjeneste 01.03.18 14 Okt selvstendighet ved bruk av velf 
01.03.18 06 Omsorg med velferdsteknologi 01.03.18 15 KS Laering Hanne Odegaard Lunde
01.03.18 07 Okometrisk analyse rehab 01.03.18 16 ALTAS

Presentasjoner dag 2: 02.03.2018

02.03.18 01 RKG status info 02.03.18 05 Psykisk helse Terje Grundetjern
02.03.18 02 NVP for avstandsoppfolging 02.03.18 06 Endringsledelse og gevinstrealisering
02.03.18 03 TELMA 02.03.18 07 NHN
02.03.18 04 3P 02.03.18 08 En innbygger, en journal