Reference site

Agder har av EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy Ageing, oppnådd status som Reference site i 2016 (3 av 4 stjerner) og i 2019 (3 av 4 stjerner).

 

Reference site er inspirerende økosystemer, og leverer kreative og gjennomførbare løsninger som forbedrer liv og helse til eldre mennesker og hele samfunnet.

Reference site er regioner, byer, sykehus eller omsorgsorganisasjoner og deres tette samarbeid med partnere fra industri, sivilsamfunn, akademia og myndigheter som fokuserer på en omfattende, innovasjonsbasert tilnærming til aktiv og sunn aldring. De tilbyr konkrete eksempler på deres positive innvirkning på dette feltet.

Kontaktpersoner for Reference Site Agder, South Norway:

*Map of 102 Reference Sites awarded in 2019