Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
TELMA - Felles telemedisinsk løsning på Agder
Prosjektleder:
Gro Anita Grelland
gro.anita.grelland@kristiansand.kommune.no
Mobil: 98062750
Prosjekteier:
Kristiansand kommune
Søkerkommuner:
Kristiansand, Arendal og Farsund
Samarbeidspartnere:
Karde AS, UiA, SSHF og Siemens Healthineers
Prosjektstart:
2016
Prosjektslutt (estimert):
2019
Prosjektstatus:
Avsluttet

TELMA - Felles telemedisinsk løsning på Agder

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) hadde som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder som leverte gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

TELMA bygget på erfaringene gjort i EU- prosjektet United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde.

Målene for prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og komorbiditet på Agder, som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

Prosjektets delmål:
- Teste og evaluere aktuelle arbeidsverktøy som kan være nyttig for helsepersonell som jobber med avstandsoppfølging.
- Inngå samarbeidsavtale med kommuner på Agder som ønsker å tilby telemedisinsk oppfølging til brukere i egen kommune.
- Utvikle tjenestedesign og pasientforløp, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter fra kommuner og sykehus.
- Avklare hvilke pasientgrupper som er inkludert i TELMA som har størst nytte av avstandsoppfølging.
- Etablere kunnskap om gevinstpotensialet og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå gevinster ved ordinær drift.
- Inkludere tilstrekkelig antall pasienter i hver brukergruppe for å kunne utarbeide og teste tjenesten (teknisk løsning, pasientforløp og samfunnsøkonomisk lønnsomhet).

Vil du vite mer?

For mer informasjon gå til nettsiden: http://www.telma.no/

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: