Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Felles Kommunal Journal
Prosjektleder:
Kathrine Engestøl
kathrine.engestol@lillesand.kommune.no
Mobil: 40 24 42 84
Prosjekteier:
KS
Prosjektstart:
2021
Prosjektslutt (estimert):
2023
Prosjektstatus:
Avsluttet

Felles Kommunal Journal

I 2020 ble prosjektet Akson avsluttet, og delt i to nye prosjekter.
Hvor det ene ble Felles Kommunal Journal med oppstart i 2021.
KS har på vegne av sektoren opprettet selskapet Felles kommunal journal interim AS som skal være mottaker av offentlige midler og videreføre samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal. Selskapet ble stiftet 11.10.2021 og styret har to representanter fra KS, tre fra samarbeidskommuner og én ekstern. Styret i selskapet utnevnte 01.11.2021 prosjektrådet for samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal. Selskapet har ansvaret for gjennomføringen av samarbeidsprosjektet FKJ.

Mål for Felles kommunal journal:
• Helsepersonell sikres tilgang til oppdatert og relevant pasientinformasjon
• Innbyggeren får innsikt i og kontroll med egen informasjon
• Kommunene får bedre mulighet til effektivitet, kvalitet og styring
• Samfunnet får bedre forutsetninger for forskning og utvikling gjennom tilgang til stordata
• Leverandørene tilbys reell og likeverdig konkurranse

Agder er godt representert inn i dette prosjektet sentralt. Inn i prosjektledelsen har Agder 5 personer som bidrar. Vi har 2 personer som er kontaktpersoner for fylket, og samarbeidskommune Kristiansand 8 personer fra forskjellige kommuner i Agder bidrar inn i aktørfora, hvor de har oppe og diskuterer løsninger og utfordringer knyttet til løsningsforslag.

Vil du vite mer?

Bilde: Photo by krakenimages on Unsplash (https://unsplash.com/@krakenimages?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText)

her kommer det mer tekst og informasjon

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: