Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
AKSON
Prosjektleder:
Morten Lauknes
morten.lauknes@kristiansand.kommune.no
Prosjekteier:
Direktoratet for E-helse
Prosjektstart:
2018
Prosjektslutt (estimert):
2020
Prosjektstatus:
Avsluttet

AKSON

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Tiltaket har fått navnet Akson. Akson innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker samme journalløsning.

Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommunen og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern. En felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling vil gi bedre ressursbruk og færre pasientskader.

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk felles journalløsning. Direktoratet for e-helse vil i forprosjektet utrede hvordan tiltaket kan gjennomføres.

Prosjektet Akson ble avsluttet i 2020, og delt i to ulike prosjekt. Program digital samhandling ledes av Direktoratet for e-helse, men Felles kommunal journal (FKJ) ledes av kommunene, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, KS og nasjonale myndigheter.

Felles kommunal journal Prosjektside:
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/prosjektside/?prosjektID=8

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: