Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Koordinator digital hjemmeoppfølging Agder
Prosjektleder:
Christine Widding Kaspersen
christine.widding.kaspersen@kristiansand.kommune.no
Mobil: 468 10 072
Prosjekteier:
Kristiansand kommune
Prosjektstart:
2019
Prosjektslutt (estimert):
2022
Prosjektstatus:
Pågående

Koordinator digital hjemmeoppfølging Agder

I 2019 ble det identifisert et behov for å koordinere ulike pågående prosjekter og initiativ i Agder mellom kommuner, sykehus og fastleger opp mot nasjonale prosesser og anbefalinger og også opp mot Helse- og sykehusplanen. Det var også nødvendig å igangsette nødvendige prosjekter og systematisere erfaringer innen feltet digital hjemmeoppfølging på vei mot en felles anskaffelse i Agder 2022.

Koordinatorrollen er forankret og organisert under felles regional struktur: RKG E-helse Agder 2030 og med en felles regionalstyringsgruppe. Prosjekteier er Kristiansand kommune.

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: