Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder
Prosjektleder:
Marit Svindland
marit.svindland@lindesnes.kommune.no
Mobil: 97588750
Prosjekteier:
Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi
Samarbeidspartnere:
24 kommuner og SSHF er tilsluttet innovasjonspartnerskapet
Prosjektstart:
2020
Prosjektslutt (estimert):
2024
Prosjektstatus:
Pågående

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Innovasjon Norge forvalter innovasjonspartnerskap og tildelte midler til prosjektet i juni 2020. Innovasjonspartnerskap kan benyttes som anskaffelsesform når det skal anskaffes varer og tjenester som ikke finnes i markedet fra før av.

En av hovedutfordringene ved bruk av velferdsteknologi er at dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom de ulike velferdsteknologiløsningene, noe som fører til betydelig merarbeid i kommunene og på sykehuset. Målet med innovasjonspartnerskapet er å utvikle integrerte løsninger, som ivaretar pasientens behov, samt forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell.

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder har som mål å anskaffe og utvikle en sømløs løsning som omfatter velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og som kan benyttes av både kommuner, sykehus og fastleger.

Innovasjonspartnerskapet samarbeid med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Vil du vite mer?

Konkurransen ble lyst ut 27.9. 21 Konkurransedokumentene på Doffin: https://doffin.no/Notice/Details/2021-337103


Milepæl Ansvarlig kontaktperson Dato
Inngå avtale om innovasjonspartnerskap
marit.svindland@lindesnes.kommune.no 21.06.2022

Sturle Hamre
Innkjøpsansvarlig OFA

sturle.hamre@ofa.no

Bjørn Bakke
Teknisk kompetanse SSHF

bjorn.bakke@sshf.no

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: