Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder
Prosjektleder:
Marit Svindland
marit.svindland@lindesnes.kommune.no
Mobil: 97588750
Prosjekteier:
Kristiansand kommune v/ Ann-Helen Moum
Søkerkommuner:
Kristiansand på vegne av RKG e-helse
Samarbeidspartnere:
24 kommuner og SSHF er tilsluttet innovasjonspartnerskapet
Prosjektstart:
2020
Prosjektslutt (estimert):
30.06.2024
Prosjektstatus:
Pågående

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder har som mål å anskaffe og utvikle en sømløs løsning for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, som kan benyttes av både kommuner, sykehus og fastleger.

En av hovedutfordringene ved bruk av velferdsteknologi er at dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom de ulike velferdsteknologiløsningene, noe som fører til betydelig merarbeid i kommunene og på sykehuset. Målet med innovasjonspartnerskapet er at Agder sammen med leverandør Tellu AS utvikler en integrert løsninger, som ivaretar pasientens behov, samt forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell.

Det er Innovasjon Norge som forvalter innovasjonspartnerskap og tildelte midler til prosjektet i juni 2020. Innovasjonspartnerskap kan benyttes som anskaffelsesform når det skal anskaffes varer og tjenester som ikke finnes i markedet fra før av.

Innovasjonspartnerskapet samarbeid med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Vil du vite mer?

Milepæl Ansvarlig kontaktperson Dato
Inngå avtale om innovasjonspartnerskap
marit.svindland@lindesnes.kommune.no 21.06.2022
Kick-off utviklingsfase innovasjonspartnerskap
marit.svindland@lindesnes.kommune.no 22. - 23. 8. 2022
Ferdigstille utvikling i innovasjonspartnerskapet
marit.svindland@lindesnes.kommune.no 31.12.2023
Kontrakter klare til signering
OFA kontaktperson i hver kommune har tilgang til kontraktene 12.06.2024

21.6.2022 ble det signert kontrakt om innovasjonspartnerskap med Tellu AS med samarbeidspartnere.

Konkurransen ble lyst ut 27.9. 21 Konkurransedokumentene på Doffin: https://doffin.no/Notice/Details/2021-337103


Sturle Hamre
Innkjøpsansvarlig OFA

sturle.hamre@ofa.no

Bendik Bjørnsen
Prosjektmedarbeider / teknisk kompetanse

Bendik.Bjornsen@ddv.no

Margrethe Noraas
IKT arkitekt

Margrethe.Noraas@kristiansand.kommune.no

Møyfrid Kårstad
IKT arkitekt

Moyfrid.Karstad@ddv.no

Bjørn Bakke
Teknisk kompetanse Sørlandet sykehus

Bjorn.Bakke@sshf.no

Silje Skeie Stray
Helsefaglig kompetanse trygghetsteknologi

Silje.Skeie.Stray@grimstad.kommune.no

Christine Widding Kaspersen
Helsefaglig kompetanse digital hjemmeoppfølging

Christine.Widding.Kaspersen@kristiansand.kommune.no

Håkon Edland
Representant barn og unge med funksjonsnedsettelser

Hakon.Edland@farsund.kommune.no

Øyvind Haarr
Helsefaglig representant trygghetsteknologi og responssenter

Oyvind.haarr@kristiansand.kommune.no

Guro Gidske
Personvernombud

Guro.Gidske@ddv.no

Arve Vesterfjell
Koordinator pilotkunde SSHF

Arve.Vesterfjell@sshf.no

Monica Dversgnes
Koordinator pilotkunde responssenter

Monica.Dvergsnes@kristiansand.kommune.no

Erlend Kydland Faanes
Koordinator pilotkunde Grimstad

Erlend.Kydland.Faanes@grimstad.kommune.no

Anne Lise Sandbakken
Koordinator pilotkunde Kristiansand hjemtjeneste

anne.lise.sandbakken@kristiansand.kommune.no

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: