Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Digitalisering av samhandlingsavvik Agder
Prosjektleder:
Kathrine Melby Homerud
kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no
Mobil: 93490877
Prosjekteier:
Grimstad kommune
Søkerkommuner:
Grimstad kommune
Samarbeidspartnere:
Helsefellesskapet i Agder (Arendal kommune, Lindesnes kommune, SSHF)
Prosjektstart:
2022
Prosjektslutt (estimert):
2024
Prosjektstatus:
Pågående

Digitalisering av samhandlingsavvik Agder

Prosjektet jobber for å etablere sammenhengende og velfungerende avvikssløyfer på tvers av kommune, fastlege, sykehus og avtalespesialister. I et ønsket fremtidig forløp for samhandlingsavvik vil helsepersonell ha tilgang til enkle og brukervennlige løsninger som reduserer behovet for manuelt arbeid og hvor avvikssystem er sammenkoblet med elektronisk pasientjournal, og hvor aktørene kan samhandle digitalt i en sømløs digital sløyfe for håndtering av samhandlingsavvik.

Overordnet mål:
Bedre pasientsikkerhet gjennom læring og forbedring

Forutsetter:
at avvik kan meldes raskt, sikkert og enkelt
at avvik faktisk meldes
at meldingene har god kvalitet
at saksbehandlingen er effektivt og sikrer læring/forbedring


Vil du vite mer?

Høsten '23 prioriterer prosjektet å jobbe med arbeidspakke 1 og 2.
2.Verktøy og teknologi
a) Kortsiktig perspektiv: Anbefaling av teknisk løsning høst’23
b) Langsiktig perspektiv: Sømløs integrasjon mellom systemer

Prosjektet skal overlevere anbefaling til hvordan prosessen kan ivaretas mellom kommune-sykehus-kommune til arbeidsgruppen som jobber med Overordnet delavtale (OSA). Arbeidsgruppen OSA jobber med tilhørende retningslinje for som beskriver rutiner for hvordan samhandlingsavvik skal meldes fra sykehus til kommuner og kommuner til sykehus .

Sommer '23 ble den nye nasjonale veileder for samhandlingsavtaler mellom forvaltingsnivåene publisert. Lenke: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak
I helsefellesskapet i Agder er det i satt i gang med å revidere og utarbeide flere av delavtalene.

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: