Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
IKT seniorer Agder
Prosjektleder:
Silje Marie Jensen
silje.marie.jensen@grimstad.kommune.no
Mobil: 47663736
Prosjekteier:
USHT Agder øst, Grimstad kommune
Søkerkommuner:
Grimstad kommune og Arendal kommune
Samarbeidspartnere:
Pensjonistforbundet og Agder fylkeskommune
Prosjektstart:
2021
Prosjektslutt (estimert):
2024
Prosjektstatus:
Pågående

IKT seniorer Agder

I Agder har flere aktører samarbeidet om å øke digital kompetanse blant eldre. Satsing på teknologiambassadører, samarbeid med eldrerådene og å skape bibliotekene som møteplass har vært fokus i prosjektet.

Det er USHT Agder (øst) i samarbeid med USHT Agder (vest) og Arendal kommune som har søkt prosjektmidler for å finansiere prosjektet. RKG E-helse Agder 2030 er styringsgruppen for prosjektet.

Prosjektets satsing er opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen for seniorer i Agder ved:

- Rekruttering av teknologiambassadørene i de kommunene i Agder som ikke har dette i dag

- Økt kjennskap om teknologiambassadørene i alle Agder-kommunene

- Aktivt bruke bibliotekene i Agder og stimulerer til økt samarbeid mellom frivilligsentralene og bibliotekene

- Flere bibliotek i kommunene i Agder holder arrangementer for å sikre spredning av kompetanse og verktøy for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter

- Skape møteplasser for unge og eldre i bibliotekene og frivilligsentralene

Vil du vite mer?

For lese mer om prosjektet se

https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/organisering-utvikling-og-teknologi/ikt-seniorer-agder

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: