Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Crane
Prosjektleder:
Ingrid Kjørstad
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no
Mobil: +4799698782
Prosjekteier:
Region Västerbotten Sverige
Søkerkommuner:
Kristiansand, Arendal, Lindesnes og Grimstad
Samarbeidspartnere:
Extremadura Spania, Oslo universitetssykehus, Center for Rural Medicine i Västerbotten, Valde, Ticbiomed
Prosjektstart:
2021
Prosjektslutt (estimert):
2026
Prosjektstatus:
Pågående

Crane

CRANE skal utvikle plattform og infrastruktur for deling av data, også helsedata. Ved å gi innbygger tilgang og kontroll over alle egne data, samt tilrettelegge for en digital samtykkemodell, skal deling av data gjøres mulig på en enkel og sikker måte. Innbygger skal selv bestemme hvem som gis tilgang til dataene, det kan være både familie og nære relasjoner, helsetjenester på tvers av nivå og tjeneste, eller for bruk i analyse og forskningssammenheng. Vi ønsker også at ny innsikt skal genereres til nytte for innbygger, helsetjeneste og samfunn basert på KI og ML analyser i en virtuell datasjø.

CRANE skal skape nye løsninger for behandling og oppfølging av hjemmeboende pasienter i distriktene. Ambisjonen er å tilrettelegge for at 80% av pasienter med kronisk sykdom i stor grad kan håndtere egen helse selv. Gjennom en desentralisert datatilnærming skal innbyggerne få bedre kontroll med egne helsedata, og mulighet til å delta i utformingen av en individuelt tilpasset omsorgsmodell.

CRANE ser etter en teknologidrevet alt-i-ett tjeneste med et grensesnitt som kan snakke med europeisk helsevesen, på linje med EHDS. Ønsket er å bygge bro mellom ulike datakilder og tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at innbyggeren myndiggjøres og får kontroll over egen helse.

Prosjektet er en før-kommersiell-anskaffelse som vil gå over 5 år (2021-2026)
Prosjektets nettside: https://crane-pcp.eu/

Vil du vite mer?

Ingrid Kjørstad
Prosjekteder CRANE-Agder

ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no

Mobil: 99698782

Kathrine Melby Homerud
Sekretariat RKG e-helse Agder

kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Mobil: 934 90 877

Ann-Helen Moum, prosjekteier
kommunalsjef Digitalisering, Kristiansand kommune

Ann-Helen.Moum@kristiansand.kommune.no

Mobil: 94 16 24 40

Marianne Holmesland
Koordinator pilotkommune Lindesnes

Marianne.Holmesland@lindesnes.kommune.no

Mobil: 901 50 752

Tore Sivertsen
Koordinator pilotkommune Arendal

tore.sivertsen@arendal.kommune.no

Mobil: 478 54 115

Marte Aarthun
Personvernombud IKT-Agder

Marte.Aarthun@arendal.kommune.no

Mobil: 971 83 779

Van Kim Thi Nguyen
Teknisk kompetanse, Kristiansand kommune

Van.Kim.Thi.Nguyen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 971 65 563

Bjørn Bakke
Teknisk kompetanse, Sørlandet sykehus

Bjorn.Bakke@sshf.no

Mobil: 901 75 750

Kari-Anne Johnsen
Utviklingsavdelingen, Grimstad kommune

Kari-Anne.Johnsen@grimstad.kommune.no

Mobil: 489 97 634

Sturle Fjelland
Økonomirådgiver, Kristiansand kommune

sturle.fjelland@kristiansand.kommune.no

Mobil: 932 27 604

Øyvind Laderud
Internasjonal koordinator og rådgiver, Kristiansand kommune

Oyvind.Laderud@kristiansand.kommune.no

Mobil: 47648492

Milepæl Ansvarlig kontaktperson Dato
Frist for innsending av tilbud på CRANE før-kommersiell-anskaffelse
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 07.11.2022
Evaluering av tilbud for deltagelse i Fase 1
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 23.01.2023
Fase 1
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no Juni 2023
Evaluering av tilbud for deltagelse i Fase 2
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 07.07.2023
Evaluering av tilbud for deltagelse i Fase 3
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 20.10.2024
Fase 2
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 01.09.2024

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: