Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Crane
Prosjektleder:
Ingrid Kjørstad
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no
Mobil: +4799698782
Prosjekteier:
Region Västerbotten Sverige
Søkerkommuner:
Kristiansand, Arendal, Lindesnes og Grimstad
Samarbeidspartnere:
Extremadura Spania, Oslo universitetssykehus, Center for Rural Medicine i Västerbotten, Valde, Ticbiomed
Prosjektstart:
2021
Prosjektslutt (estimert):
2026
Prosjektstatus:
Pågående

Crane

CRANE skal skape nye løsninger for behandling og oppfølging av hjemmeboende pasienter i distriktene. Ambisjonen er å tilrettelegge for at 80% av pasienter med kronisk sykdom i stor grad kan håndtere egen helse selv.

Gjennom en desentralisert datatilnærming skal innbyggerne få bedre kontroll med egne helsedata, og mulighet til å dele dataene med dem de ønsker.

Dette skal føre til:

Økt medbestemmelse og ansvar for egen helse.
Økt mulighet for å delta i utformingen av en individuelt tilpasset omsorgsmodell.
CRANE ser etter en teknologidrevet alt-i-ett tjeneste med et grensesnitt som kan snakke med europeisk helsevesen. Man ønsker å bygge bro mellom ulike datakilder og tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at innbyggeren myndiggjøres og får kontroll over egen helse.

Prosjektet er en før-kommersiell-anskaffelse som vil gå over 5 år.
Prosjektets nettside: https://crane-pcp.eu/

Vil du vite mer?

Milepæl Ansvarlig kontaktperson Dato
Frist for innsending av tilbud på CRANE før-kommersiell-anskaffelse
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 07.11.2022
Evaluering av innsendte tilbud
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no 23.01.2023
Fase 1
ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no Juni 2023

Ingrid Kjørstad
Prosjekteder CRANE-Agder

ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no

Mobil: 99698782

Kathrine Melby Homerud
Sekretariat RKG e-helse Agder

kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Mobil: 934 90 877

Ann-Helen Moum, prosjekteier
kommunalsjef Digitalisering, Kristiansand kommune

Ann-Helen.Moum@kristiansand.kommune.no

Mobil: 94 16 24 40

Marianne Holmesland
Koordinator pilotkommune Lindesnes

Marianne.Holmesland@lindesnes.kommune.no

Mobil: 901 50 752

Tore Sivertsen
Koordinator pilotkommune Arendal

tore.sivertsen@arendal.kommune.no

Mobil: 478 54 115

Guro Gidske
Personvernombud DDV

Guro.Gidske@ddv.no

Mobil: 926 48 147

Van Kim Thi Nguyen
Teknisk kompetanse, Kristiansand kommune

Van.Kim.Thi.Nguyen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 971 65 563

Bjørn Bakke
Teknisk kompetanse, Sørlandet sykehus

Bjorn.Bakke@sshf.no

Mobil: 901 75 750

Erlend Kydland Faanes
Helsevitenskap og digitalisering, Grimstad kommune

Erlend.Kydland.Faanes@grimstad.kommune.no

Mobil: 922 55 847

Sturle Fjelland
Økonomirådgiver, Kristiansand kommune

sturle.fjelland@kristiansand.kommune.no

Mobil: 932 27 604

Øyvind Laderud
Internasjonal koordinator og rådgiver, Kristiansand kommune

Oyvind.Laderud@kristiansand.kommune.no

Mobil: 47648492

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: