Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Medisinsk avstandsoppfølging (NVP DHO 1.0)
Prosjektleder:
Morten Laukens
morten.lauknes@kristiansand.kommune.no
Mobil: 48027604
Prosjekteier:
Kristiansand kommune
Søkerkommuner:
Kristiansand, Arendal, Farsund og Grimstad
Samarbeidspartnere:
SSHF og Siemens Healthineers
Prosjektstart:
2018
Prosjektslutt (estimert):
juni 2021
Prosjektstatus:
Avsluttet

Medisinsk avstandsoppfølging (NVP DHO 1.0)

Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en utprøving av medisinsk avstandsoppfølging.
Formål: få tilstrekkelig kunnskap om medisinsk avstandsoppfølging/ digital hjemmeoppfølging til å gi nasjonale anbefalinger om implementering av tiltaket
Hovedmål: kunne gi nasjonale råd eller anbefalinger om hvordan fastlegen som medisinskfaglig behandlingsansvarlig kan initiere digital hjemmeoppfølging som del av behandlingen og hvordan andre kan følge opp medisinske målinger i samarbeid med fastlegen i et helhetlig pasientforløp.
Målet for utprøvingen var bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse og lavere kostnad for helsetjenesten. Prosjektet i Agders overordnet mål var en helhetlig satsning på digital hjemmeoppfølging på Agder, med bakgrunn i flere pågående initiativ og prosjekter, som sikret overgang til drift i 2022.
Målgruppen var pasienter med risiko for forverring av sin tilstand, risiko for reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse og omsorgstjenester. Pasientene hadde et relativt høyt forbruk av helsetjenester, kunne ha flere diagnoser, sammensatte behov eller behov for oppfølging. Personer som ble inkludert til studien hadde en eller flere av følgende diagnoser:
- KOLS
- Hjertesvikt
- Diabetes
- Psykisk Helse
- multimorbiditet
Forskningen ble gjennomført som en randomisert kontrollert studie.

Vil du vite mer?

Morten Lauknes
Prosjektleder

morten.lauknes@kristiansand.kommune.no

Mobil: 48027604

Karoline Vassbø Nyhus
Prosjektleder og delprosjektleder

karoline.vassbo.nyhus@kristiansand.kommune.no

Mobil: 94880337

Camilla Gabrielsen
Delprosjektleder

camilla.gabrielsen@farsund.kommune.no

Christine Widding Kaspersen
Delprosjektleder

christine.widding.kaspersen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 46810072

Torunn Helen Eidså
Prosjektmedarbeider psykisk helse

torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no

Mobil: 90152671

Trudi Nilsen Lohne
Prosjektmedarbeider sykehus

trudi.nilsen.lohne@sshf.no

Audun Solstad
Prosjektmedarbeider Telemedisinsk sentral (TMS)

audun.solstad@arendal.kommune.no

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: