Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om prosjektet

Prosjektnavn:
Digital hjemmeoppfølging Agder (NVP DHO 2.0)
Prosjektleder:
Karoline Vassbø Nyhus
karoline.vassbo.nyhus@kristiansand.kommune.no
Mobil: 94880337
Prosjekteier:
Kristiansand kommune
Søkerkommuner:
Kristiansand, Farsund, Arendal og Grimstad
Samarbeidspartnere:
SSHF, Siemens Healthineers
Prosjektstart:
2021
Prosjektslutt (estimert):
desember 2022
Prosjektstatus:
Avsluttet

Digital hjemmeoppfølging Agder (NVP DHO 2.0)

Agder deltok som et av seks prosjekt i Helsedirektorats satsning nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) og fikk ved prosjektslutt ytterligger tilskudd for å utfylle kunnskap om samhandling og informasjonsdeling.
Prosjektet hadde i tråd med utlysningen et overordnet mål om bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse for personer som benytter digital hjemmeoppfølging, samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. ?
Gjennom prosjektperioden jobbet man med organisering av tjenesten i alle nivå av omsorgstrappen med et spesielt fokus på «pasienten i sentrum». For å evaluere prosjektets resultatmål ble det sendt ut brukerundersøkelse i DHO-løsningen, enkelte intervjuer med pasienter som får oppfølging fra hjemmetjenesten, samt kort intervju med pasientene som var involvert i fastlegepiloteringen. I tillegg til spørreundersøkelse til involverte tjenesteaktører. ?

Prosjektet hadde et stort fokus på bærekraftige tjenesteforløp i drift og jobbet med å etablere varige strukturer. Det ble etablert tjenesteforløp med regionalt samarbeid i tillegg til lokale tjenesteforløp med oppfølging ute i tjenesten. Gjennom pilotering av DHO fra sykehus med overgang til kommune har man jobbet bl.a. med takstarbeid for å oppnå bærekraft i tjenesten. Det var en pågående dialog mellom sykehus og kommune for å få til sømløse overganger av oppfølgingsansvar. Samme tekniske løsning hatt stor betydning for smidige overganger.

Prosjektet har gjennomført en pilotering i liten skala fra ordinært fastlegekontor.

En onboardingspakke ble laget for enklere oppstart for nye kommuner og avdeling på sykehus.

Vil du vite mer?

Karoline Vassbø Nyhus
Prosjektleder

karoline.vassbo.nyhus@kristiansand.kommune.no

Mobil: 94880337

Camilla Gabrielsen
Delprosjektleder

camilla.gabrielsen@farsund.kommune.no

Christine Widding Kaspersen
Delprosjektleder

christine.widding.kaspersen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 46810072

Torunn Helen Eidså
Prosjektmedarbeider psykisk helse

torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no

Mobil: 90152671

Trudi Nilsen Lohne
Prosjektmedarbeider sykehuspilot

trudi.nilsen.lohne@sshf.no

Audun Solstad
Prosjektmedarbeider Telemedisinsk sentral (TMS)

audun.solstad@arendal.kommune.no

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: