Tjenesteinnovasjon og forvaltning avsluttet 2019

Prosjektet «Innføring av velferdsteknologi i Agder» fordrer regionen til å tenke felles løsninger og samarbeid, samtidig som det utfordres til å tenke nytt og innovativt. Teknologi som anskaffes og implementeres i stort omfang på Agder utløser flere behov. Dette utfordrer den tradisjonelle forvaltningspraksisen i kommunene.

Delprosjekt 2 har utarbeidet:

  • Tjenestedesign og tilpassede Tjenesteforløp
  • Forvaltningspraksis, anbefalt tildelingskriterier og egenbetalingspraksis
  • Mal for gevinstrealisering
  • Div. verktøy og maler
  • Kompetanseheving og tiltak på tjenesteinnovasjon og forvaltning av velferdsteknologi

Henvisning til utarbeidede dokumenter:

Arbeidsdokumenter Agder