Innføring velferdsteknologi Agder

Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Koordinert gjennom regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi (RKG) søkte alle kommunene i Agder om å bli med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammets spredningsfase fra 2017 – 2020.

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er organisert i prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Målet med prosjektet er at:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster»

Kontaktperson «Innføring velferdsteknologi Agder»: Silje S. Stray
Kontaktperson delprosjekt I «Implementering velferdsteknologi» Silje S. Stray
Kontaktperson: Kjetil Løyning

Prosessveiledning fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 2020:

3. mars Webinar Gevinstrealisering ved velferdsteknologi

Nyttige linker:

Webinar om Gevinstoppfølgingsverktøy


Nasjonalt velferdsteknologiprogram «Kvikk guide til velferdsteknologi»

Nasjonalt velferdsteknologiprogram «Kvikk guide til behandling av helse -og personalopplysninger ved bruk av velferdsteknologi»


Avsluttet 2019:

Delprosjekt 2 «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»

Delprosjekt 3 «Kompetanseløft velferdsteknologi»


Prosjektområder «Innføring velferdsteknologi Agder»:

  1. Prosjektorganisering
  2. Prosjektdokumenter
  3. Implementering velferdsteknologi
  4. Tjenesteinnovasjon
  5. Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
  6. Arbeidsdokumenter Agder