Innføring velferdsteknologi Agder

«Innføring velferdsteknologi Agder»

Agder består av 30 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Koordinert gjennom regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi (RKG) søkte alle kommunene i Agder om å bli med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammets spredningsfase fra 2017 – 2020.

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er organisert i prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Målet med prosjektet er at:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster».

Prosjektleder «Innføring velferdsteknologi Agder»: Marit Svindland 
Prosjektleder delprosjekt I «Implementering velferdsteknologi» Marit Svindland 
Prosjektleder delprosjekt II «Tjenesteinnovasjon og forvaltning» Silje Skeie Stray
Prosjektleder delprosjekt III «Kompetanseløft velferdsteknologi Agder» Merethe Knatterud
Kontaktperson: Kjetil Løyning

 


Prosjektområde «Innføring velferdsteknologi Agder»:

  1. Prosjektorganisering
  2. Prosjektdokumenter
  3. Implementering velferdsteknologi
  4. Tjenesteinnovasjon
  5. Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
  6. Arbeidsdokumenter Agder