En innbygger en journal

Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.

Direktoratet for e-helse er prosjekteier og har invitert fire referansekommuner med samarbeidskommuner til å bistå dem i arbeidet. Kristiansand kommune har takket ja til å være referansekommune, og ønsker å involvere hele Agder gjennom RKG-strukturen.

Skal rydde i journalutfordringer

Prosjektkoordinator Kristiansand/Agder: Irene Henriksen Aune
Kontaktperson fra Kristiansand kommune: Kjetil Løyning