Akson – Agder

Historikk:

Fase 1, 2016-2019: Behovskartlegging og konseptvalgutredning. Koordinator: Irene Henriksen Aune.

Fase 2, 2019-2020: Sentralt styringsdokument.                               Koordinator: Morten Lauknes.

Aktuelt:

Fase 3, april – juni 2020: Forankrings- og signeringsprosess. Koordinator: Marit Bolstad Tveide.

Fokuset i fase 3 er å bistå kommunene i arbeidet med saksfremlegg til kommunestyrene slik at det kan tas stilling til signering av intensjonserklæring.

Det er opprettet en arbeidsgruppe, som består av følgende personer:

Mari Bolstad Tveide (Koordinator Akson Agder, Froland kommune)
E-post: Marit.Bolstad.Tveide@froland.kommune.no, tlf: 47669088

Morten Lauknes (Region Kristiansand, Kristiansand kommune)
E-post: Morten.Lauknes@kristiansand.kommune.no

John Horve (LMT Setesdal, Evje og Hornnes kommune)
E-post: John.A.Horve@e-h.kommune.no

Tore Sivertsen (Østre Agder, Arendal kommune)
E-post: tore.sivertsen@arendal.kommune.no

Marianne Holmesland (Region Kristiansand, Lindesnes kommune)
E-post: Marianne.Holmesland@lindesnes.kommune.no

Torhild Kvinlaug (Listerregionen, Kvinesdal kommune)
E-post: Torhild.Kvinlaug@kvinesdal.kommune.no

Magnus Mork (KS Agder)
E-post: Magnus.Mork@ks.no

Arbeidsgruppen har sendt et brev til kommunene med historikk om det regionale arbeidet med Akson, informasjon om pågående prosesser samt støttemateriell som KS utarbeider. For øvrig ble kommunene bedt om å utnevne en kontaktperson. Denne personen har følgende oppgaver i prosessen mot signering av intensjonserklæring:

  • Presentere Akson for aktuelle råd og utvalg i kommunen
  • Utarbeide saksfremlegg og presentere for politikere
  • Delta på informasjonswebinarer
  • Kontakt med arbeidsgruppa

Viktige datoer 2020:

Spørsmål? Ta kontakt med koordinator eller representant for din region i arbeidsgruppa!