Prosjekter

Nettsiden inneholder en oversikt over de prosjekter som er koordinert gjennom «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder» (RKG).

Agder er representert i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i regi av Helsedirektoratet gjennom disse prosjektene:

Agder er også med i Helsedirektoratets nye utprøvning av medisinsk avstandsoppfølging. Prosjektet TELMA er et av elementene i prosjektet «Avstandsoppfølging Agder».

Kristiansand kommune/Agder er også referanseregion for direktorat for e-helse´s arbeid med prosjektet «Én innbygger, én journal»

I tillegg har kommunene i Agder andre pågående prosjekter, oversikt ligger under fanen «prosjekter».