Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Om oss

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert av Rådmannsgruppen – regionplan Agder, i januar 2016, med følgende formål:

 • Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge
 • Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål spesielt innen disse områdene:

Vil du vite mer?

RKG e-helse adresserer hovedmålet i Regionplan Agder 2030; Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår; herunder;

 • Bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode
 • Samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå
 • Utnytte mulighetene som digitalisering gir

(vedtatt av Rådmannsgruppen -Regionplan Agder 13.01.2016):

 • Skal bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert.
 • Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.
 • Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen.
 • Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser.
 • Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for leverandørene.
 • Region Lister v/ kommunalsjef Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen
 • Region Kristiansand v/ kommunalsjef Lillesand kommune Geir Jenssen
 • Region Setesdal v/ kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
 • Region Østre Agder/Grimstad kommune v/ kommunalsjef Aase S. Hobbesland
 • Lindesnes kommune v/ kommunalsjef Heidi H. Haven
 • Arendal kommune v/ kommunalsjef Torill Skår
 • Kristiansand kommune v/ direktør helse- og mestring Brede Skaalerud
 • SSHF: Direktør teknologi og e-helse Per W Torgersen
 • SSHF: Forskningssjef Frode Gallefoss
 • SSHF: Fagdirektør Susanne Hernes
 • Prosjekteier v/ Kristiansand kommune, direktør samfunn og innovasjon Wenche P. Dehli
 • Vertskommune for KS e-komp, Arendal kommune v/kommunalsjef Torill Skår
 • Fylkesmannen i Agder; Heidi Danielsen Liane
 • KS Agder; Magnus Mork
 • Agder Fylkeskommune; Ann Camilla Schulze-Krogh
 • Daglig leder-nivå IKT referansegruppe Agder; Rune Johansen
 • RKG sekretariat & leder e-helse Agder v/ Kjetil Løyning, Kristiansand kommune.
 • RKG sekretariat v/ Kathrine Melby Holmerud, Grimstad kommune.
 • Region Kristiansand v/ Tone H. Hovdenak, Lindesnes kommune
 • Region Lister v/ Camilla Gabrielsen, Farsund kommune
 • Region Østre Agder v/ Christina Bjørke Berntsen
 • Region Setesdal v/ John A. Horve, LMT Setesdal
 • Kristiansand kommune v/ Gro Anita Grelland
 • KS e-komp Agder v/ Merethe Knatterud, leder KS e-komp Agder
 • USHT Agder Øst v/ Silje Bjerkås
 • USHT Agder Vest v/ Olga Rugsland Espegren
 • IKT referansegr. Agder v/ Ronny Tellefsdal Sunde,

De regionale representantene i RKG representerer sine helsenettverk i kommuneregionene og de regionale representantene i AU RKG representerer sine Fagutvalg i kommuneregionene.

 • NVP Avstands oppfølging /TELMA v/ Morten Lauknes, prosjektleder
 • Innføring velferdsteknologi Agder v/ Silje Skeie Stray, prosjektleder
 • NVP Barn og unge v/ Ståle Sjaavaag, Risør kommune
 • Nasjonale felles e-helseløsninger: v/ Merethe Knatterud KS e-komp
 • AKSON referansegruppekoordinator Agder v/ Morten Lauknes
 • Det digitale Vest-Agder (DDV)
 • Kristiansand kommune IKT
 • IKT Agder IKS
 • Setesdal IKT
 • IT tjenesten i Birkenes og Lillesand kommune
 • Sirdal kommune
 • Lyngdal kommune

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

 • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
 • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: