Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Oppstart pilot ny responsløsning

– Ny responsløsning testes nå ut på responssenteret
Trygghetsalarmer fra pilotbrukere i Kristiansand og Grimstad besvares nå fra ny responsløsning på responssenteret. Dette er en stor og viktig pilot i innovasjonspartnerskapet. Andre teknologier som GPS, medisindispensere, ulike sensorer og digitalt tilsyn vil kobles på fortløpende i løpet av den kommende uken.

Totalt skal 600 tjenestemottakere og 200 ansatte teste ut denne løsningen i løpet av de neste ukene.

Bildet viser viktige deltakere i piloten: Avdelingsleder Kommunalt responssenter Renate Neteland Olstad, Kristiansand it Jan-Arild Sandnes og koordinator for piloten fra responssenteret Monica Dvergsnes.
Besøk gjerne Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder sin prosjektside for mer informasjon.

Publisert 14-09-2023, av Marit Svindland (Prosjektleder)

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: