Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

DHO deltok i paneldebatten på Arendalsuka

– I regi av Senter for e-helse ved Universitetet i Agder ble det diskusjon rundt strategi for involvering av pasienter i prosessen med utvikling av digital hjemmeoppfølging.
Digital hjemmeoppfølging kan tilrettelegge for et helhetlig pasientforløp og at pasientene i større grad blir en kompetent og aktiv deltaker i pasientforløpet. Ulike gevinstrealiseringsrapporter påpeker imidlertid at manglende involvering av ulike interessenter, inkludert brukere av teknologien, kan hemme en vellykket implementering av teknologi. Brukerinvolvering er ikke bare viktig ved implementering av teknologi, men også ved utvikling av helse- og omsorgstjenester. Dette fikk vi gode diskusjoner på rundt fra panelet.

De som deltok i paneldebatten, var: Lucie Aunan - Divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Kjetil Nyhus - Direktør for teknologi og innovasjon SSHF, Christine Widding Kaspersen - prosjektleder digital hjemmeoppfølging RKG ehelse Agder, Sally Vennesland - Fylkestingspolitiker fra Høyre, Nestleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Kim Fangen - Erfaringskonsulent SSHF og UiA og Ingrid Jeppestøl - helsefagarbeider med brukererfaring
Besøk gjerne Digital hjemmeoppfølging Agder sin prosjektside for mer informasjon.

Publisert 04-09-2023, av Hilde Knutsen (Prosjektleder)

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: