Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Workshop ang. ROS og DPIA i innovasjonspartnerskapet

– I innovasjonspartnerskapet har vi startet arbeidet med ROS og DPIA.
12. desember var det samlet en gjeng med dyktige medarbeidere til workshop angående ROS og DPIA for økosystemet som utvikles i innovasjonspartnerskapet. Personvernombud fra DDV leder prosessen. Det var deltakere fra IKT Agder, Kristiansand it, systemansvarlige for EPJ, ansatte i kommunene fra helse og digitalisering, representant fra SSHF, 3 personvernombud og representant fra leverandøren Tellu.

Målet med workshopen var å kartlegge potensielle risikomomenter knyttet til plattformen TelluCare og tilganger til denne. Vi hadde en god og produktiv workshop, som danner grunnlaget for videre arbeid med DPIA. En mindre arbeidsgruppe vil nå arbeide videre med DPIA for de ulike prosessene / teknologiene som inngår i økosystemet. Den første DPIA vil omhandle løsningen for digital hjemmeoppfølging (DHO), da dette er den første delen av økosystemet som skal piloteres. Deretter vil vi fortsette fortløpende med de øvrige prosessene / teknologiene.

På denne måten vil vi sikre at løsningene som utvikles i innovasjonspartnerskapet er sikre og gode løsninger med tanke på personvern og informasjonssikkerhet.
Besøk gjerne Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder sin prosjektside for mer informasjon.

Publisert 20-12-2022, av Marit Svindland (Prosjektleder)
Endret den 20-12-2022, av Marit Svindland

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: