Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

KS Kommunenettverk

– Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
I juni 2022 starte Christina Hagtvedt Paulsen (Kristiansand kommune) og Silje Skeie Stray (Grimstad kommune) opp i rollen som KS nettverkskoordinator for Agder.

Agder har etablerte strukturer som håndterer velferdsteknologinettverk og regional representasjon i nasjonale nettverk. RKG e-helse har innplassert KS nettverkskoordinator i RKG sekr. for å sikre regional og nasjonal koordinering. Dette samsvarer med samhandlingsstrukturen #vårtagder. Les mer om dette her https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/

KS skriver i sin artikkel for at kommunene skal få best nytte av nettverket bør de velge en kontaktperson. I Agder har vi etablerte strukturer og nettverk med dedikerte kontaktpersoner. Strukturene i Agder er RKG e-helse, helseledernettverkene i regionene, AU RKG e-helse, de regionale fagutvalg og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Link til KS sentralt sin artikkel om KS kommunenettverket og kontaktinformasjon til koordinatorene.
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/kommunenettverk-for-velferdsteknologi-og-digital-hjemmeoppfolging/

For ytterligere spørsmål ta kontakt med:
Christina Hagtvedt Paulsen christina.h.paulsen@kristiansand.kommune.no
Silje Skeie Stray silje.skeie.stray@grimstad.kommune.no

Publisert 08-12-2022, av Kathrine Melby Holmerud (Sekretariatsleder RKG e-helse )

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: