Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Erfaringsrapport Covid-19 og Gevinstrapport NVP

– Erfaringsdeling fra arbeidet med digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter i Agder
Digital hjemmeoppfølging (DHO) Agder har nå utarbeidet en erfaringsrapport Covid-19, som er en erfaringsdeling fra arbeidet med digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter i Agder.
Agder har over flere år jobbet med digital hjemmeoppfølging av kronisk syke og personer med psykiske lidelser. Ved utbruddet av Coronaviruset SARS-Cov-2 januar 2020, ble det raskt vurdert om digital hjemmeoppfølging kunne være et tiltak for å avlaste helsetjenesten, støtte oppfølging og bidra til trygghet for smittede innbyggerne på Agder i denne krisen. Det ble på kort tid utviklet en app til oppfølging av coronapasienter, som en videreutvikling av allerede eksisterende løsning i bruk for digital hjemmeoppfølging på Agder.
Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19-erfaring-fra-kommuner/Erfaringsrapport-Digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19-Agder-des-2020.pdf/_/attachment/inline/92c43a05-aeae-49cc-bba9-cbeca951e314:8ed9b26ca27ca14c408f9583f4aa8f8cc71eee7e/Erfaringsrapport%20-%20Digital%20hjemmeoppfølging%20ved%20covid-19%20-%20Agder%20-%20des%202020.PDF

DHO Agder har nå sendt inn gevinstrapport for Q3 og Q4 2020 til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.
Les mer her: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-velferdsteknologi/20201202-Kvikk-guide-digital-hjemmeoppfolging-v-1-1.pdf
Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: