Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Innovasjonspartnerskapet har valgt leverandør

– Skal utvikle løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS
Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder inngår avtale med Tellu AS med samarbeidspartnere. Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus skal bruke 18 måneder på å utvikle innovative løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS.
Avtalen om innovasjonspartnerskap har en potensiell verdi på 200 millioner kroner.
– Årsaken til at vi valgte Tellu AS som leverandør var at de skåret godt på alle kriteriene: De overbeviste med selve løsningen, de tilbød et svært kompetent tverrfaglig team og de hadde gode risikoreduserende tiltak, understreker prosjekteier og digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum. Hun legger til at målet med utviklingsarbeidet er å utarbeide sømløse digitale tjenester.
– Når teknologien snakker sammen blir hverdagen enklere både for dem som bruker teknologien og dem som administrerer hjelpemidlene. Dette gjør at vi sparer vi både tid og penger, sier Moum.
Kommunedirektør Camilla B Dunsæd er fornøyd med at leverandør er valgt og ser frem til de innovative løsningene som blir resultatet av de neste 18 månedene. – Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tjenestene våre, og har store forventinger til at digitale helsetjenester vil være en viktig forbedring både for ansatte og innbyggere.
Glade for å bli valgt som leverandør
– Vi i Tellu er imponert over Agder-regionen, som både har lang erfaring med bruk av velferdsteknologi og har så tydelige ambisjoner om å utnytte teknologien på en helhetlig måte, sier Thomas Andersen som er konstituert daglig leder i Tellu AS. – Vi gleder oss, i samarbeid med våre partnere, til å bidra i utviklingen av gode digitale opplevelser til helsetjenesten, med Agder-regionen som ledende utviklingsarena.
– Sammen med kommuner og sykehus i Agder kan vi gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for helsepersonell, øvrige ansatte og ikke minst brukerne og deres pårørende, påpeker Lars Bakken som er Tellus prosjektleder i innovasjonspartnerskapet. – Det å forenkle bruk er nøkkelen til å kunne innføre løsninger i stor skala og dermed realisere de store gevinstene fra velferdsteknologi.
Står fritt til å bruke løsningen
I første omgang skal kommunene og sykehuset samarbeide med leverandør gjennom innovasjonspartnerskapet for å utvikle en sømløs løsning som skal gjøre det enklere å ta i bruk digitale helsetjenester. Dette inkluderer en innlogging og ulike apper for ansatte og pårørende. Løsningen omfatter også digital hjemmeoppfølging på tvers av sykehus, kommune og fastlege, i tillegg til responssenter, logistikk og utstyr.
– Kommunene og sykehuset står i etterkant fritt til å velge om de ønsker å ta i bruk løsningen, men målet er selvsagt at løsningen er så bra at de ønsker nettopp dette, understreker prosjektleder Marit Svindland, i Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder.
Besøk gjerne Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder sin prosjektside for mer informasjon.

Publisert 22-06-2022, av Kristin Wallem Timenes (Kommunikasjonsmedarbeider)

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: