Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Innovasjonspartnerskap Agder tildelt 15 millioner

– Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt 15 millioner fra Innovasjon Norge
Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

I dag offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt full pott og 15 millioner fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et Innovasjonspartnerskap.

RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Innovasjonspartnerskapet skal utvikle: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

– Tildelingen er veldig gledelig og vil bidra til at vi kan videreutvikle det gode samarbeidet innen e-helse mellom Agderkommunene i partnerskap med leverandører. Hensikten er å utvikle og tilby fremtidsrettede og innovative løsninger for innbyggere og pasienter på Agder. Vi håper dette vil kunne ha nasjonal overføringsverdi, sier Aase S Hobbesland, kommunalsjef for helse og omsorg i Grimstad kommune og leder av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi.

– Utfordringsbildet som hele Norge står overfor er knapphet på personell, understreker Wenche P Dehli, direktør for Samfunn og Innovasjon, Kristiansand kommune, som er prosjekteier for Innovasjonspartnerskapet. – Dette gjør at vi må tenke annerledes og utnytte mulighetene teknologien gir, slik at innbyggere får en enklere hverdag og næringslivet en tydelig “bestilling”. I dag forventer folk digitale og sømløse løsninger og å kunne kople eget utstyr til kommunens, fastlegens eller sykehusets løsninger, sier Dehli.

Dialog med direktoratet for e-helse:

– For å realisere dette innovasjonspartnerskapet, må vi sikre at løsningene som utvikles er i tråd med og bidrar til videreutvikling av nasjonale føringer, strategier og standarder. Vi har derfor vært i dialog med Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet i forkant av at søknaden ble sendt inn, kommenterer Kjetil Løyning, leder E-helse Agder 2030.

Thor Steffensen, ansvarlig for velferdsteknologi og digitale hjemme-oppfølging i Direktoratet for e-helse, bekrefter dette: – Vi synes det er spennende at Agder her har fått tildelt midler til å gjennomføre et slikt Innovasjonspartnerskap og dette er av nasjonal interesse.

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: