Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Digital hjemmeoppfølging på EHiN 2020

– Film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020
PA consulting har laget film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020 i samarbeid med blant annet kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet sykehuset. Pasientene som får digital hjemmeoppfølging på Agder rapporterer god brukertilfredshet. I prosjektet dokumenteres forløpene brukercaser og det samles inn data for å se på samfunnsøkonomiske gevinster. Vi vet allerede fra tidligere prosjekter på Agder (U4H, TELMA) at pasientene opplever økt trygghet og bedre innsikt i egen sykdom (Kindholm, 2016). I dag brukes løsningen i noen kommuner på Agder også til oppfølging av covid19 smittede.

I filmen under får vi høre fra bl.a. Telemedisinsk sentraler på Agder, Stortingspolitiker, allmennlegeforeningen, Sørlandet sykehus, KS og OuS.

https://www.youtube.com/watch?v=zJv9mYO91hA

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: