26.11.20 Har tatt imot over 1. million anrop

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter startet driften i mars 2017. Da hadde de to kommuner og 16 ansatte. I dag er det 28 ansatte, og de dekker 31 kommuner fra Bodø kommune i nord til Lindesnes i sør. De mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn. les mer HER

18.11.20 Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl. 11.00 – 13.30 på Teams

Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl.11.00 -13.30 på TEAMS Hensikt: Erfaringsdeling mellom kommunene i Agder, helhetlig tjenestemodell med fokus på forvaltning og saksbehandling for velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging med fokus på gevinster. Arrangenes i et samarbeid mellom: prosjektene Innføring velferdsteknologi Agder, Digital hjemmeoppfølging, ledere/ koordinatorer for saksbehandlerforum i Agder og PA Consulting […]

13.11.20 Digital hjemmeoppfølging på EHiN 2020

PA consulting har laget film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020 i samarbeid med blant annet kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet sykehuset. Pasientene som får digital hjemmeoppfølging på Agder rapporterer god brukertilfredshet. I prosjektet dokumenteres forløpene brukercaser og det samles inn data for å se på samfunnsøkonomiske gevinster. Vi vet allerede fra tidligere […]

21.10.20 Erfaringsdeling Agder, Skottland og Spania

21.10.20 ble det gjennomført en erfaringsdeling mellom Agder, Skottland og Andalucia (Spania) med fokus på Digital telecare – trygghetsteknologi.  Agder delte sine erfaringer rundt overgang fra prosjekt til drift med digital trygghetsteknologi, responssenter etablering og prosjektet digital hjemmeoppfølging. Spania med regionen Andalucia deler sine erfaringer med å gå fra analog til digital trygghetsteknologi, de har […]

16.10.20 RKG presentasjon for Helseledernettverkene i Agder i Oktober

RKG e-helse gjennomfører en presentasjonsrunde i de 4 regionale helseledernettverkene nå i oktober 2020. Agenda for presentasjonene er: RKG e-helse og E-helse Agder 2030                           v/ Kjetil Løyning                Trygghetsteknologi                                                         Tekniske alarmer                                              v/ Silje Skeie Stray                            Overgang til drift                                      […]

16.10.2020 Avslutningsrapport fra prosjektet VOPD (Vård och Omsorg På Distans)

5. oktober 2020 leverte PA Consulting rapporten fra VOPD prosjektet (sett inn link til ny url under avsluttede prosjekter). Rapporten gir anbefaling til fremtidig organisering av digital hjemmeoppfølging på Agder. Oppdraget er utført på vegne av Regional koordineringsgruppe e helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og det lokale utprøvingsprosjektet for digital hjemmeoppfølging på Agder; NVP DHO. Utredningen […]

25.09.20 KS FIKS smittesporing

Formål: Fiks smittesporing er et verktøy for de som driver sporing av covid-19. Løsningen skal øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.   Historie: Tidlig i april tok noen kommuner kontakt med KS for å sondere mulighet for etablere en felles satsing  for å […]