01.07.20 Agder på teknologitoppen

Agder leder an når det gjelder velferdsteknologi i Norge, det sier kommunal og moderniseringsministeren Nikolai Astrup når han 30/6 var på besøk i Grimstad.   NRK sølandet: https://www.nrk.no/sorlandet/agder-pa-teknologitoppen-1.15074766   Oppslag i Grimstad adressetidene: https://www.gat.no/nyheter/statsrad-nikolai-astrup-jeg-er-imponert-over-det-dere-har-fatt-til/

26.06.20 Kjernejournal – Gerica er godkjent for full utbredelse

Gerica er nå godkjent for full utbredelse og det er bare å ta kontakt med leverandør Tieto for bestilling. Orienter gjerne KS e-komp (Merethe.knatterud@arendal.kommune.no) om bestillingen, slik at også «status-kartet» oppdateres sentralt i prosjektet. Det har også nylig vært møter med Visma og Dips. Visma er nesten klare med utviklingen og Planen er release hos […]

26.06.20 Akson 100 % oppslutning i Agder – 25/25 kommuner signerte intensjonserklæringen

Koordinator Akson Agder, Marit Bolstad Tveide forteller: – Det har vært en veldig spennende vår med arbeidet knyttet til Akson. Agder-kommunene har stilt gode spørsmål og arbeidsgruppen Akson Agder og de kommunale kontaktpersonene har gjort en god jobb med å besvare disse. Det har skapt engasjement og interesse for å arbeide videre med Akson. Agder […]

24.06.20 Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt 15 millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. I dag offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt full pott og 15 millioner fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et Innovasjonspartnerskap. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og […]

03.06.20 Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS

Telenor  Norge AS v/ Lars Bakken informerer Agderprosjektet om at det statlige investeringsselskapet Investinor og SINTEF Venture har inngått en avtale der Telenors e-helsevirksomhet vil fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juli i år. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene dere videre som kunde, som i dag. Endringen […]

22.05.20 Helhetlig tjenestemodell

Utarbeidelse av helhetlig tjenstemodell er ett av innsatsområdene i 2020 fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP). Det har vært gjennomført Webinar 21. april, 5. og 7. mai for dette innsatsområdet. Webinaret kan sees i opptak: https://vimeo.com/418034258   Det holdes nytt Webinar i regi av NVP på Microsoft Teams tilpasset Agder 9. juni kl. 12-15.00. Invitasjon er […]

07.05.20 Agdersamling, torsdag 14. mai klokka 09.00 til 11.30

E-helse Agder 2030 v/ prosjekt Innføring velferdsteknologi Agder inviterer til digital Agdersamling. Se program nedenfor.   Målgruppe i kommunene: Kontaktpersoner til prosjektet Ledere på ulike nivå Tekniske – og IT personell   Praktisk informasjon: Plattform: skype for business Ved interesse send mail til skeie.stray@kristiansand@kristiansand.no (Link vil da bli videresendt) Ettersom det potensielt kan bli mange […]

28.04.20 Webinar 4. mai klokka 08.30 – 10.00 Akson, støttemateriell

Dette webinaret vil handle om intensjonserklæringen og støttemateriell som KS har utarbeidet for interne beslutningsprosesser i kommunen. Støttematerialet inneholder blant annet momenter til saksfremlegg, presentasjon, ofte stilte spørsmål og annet bakgrunnsmateriale. Dette vil bli publisert på //Ks.no/akson i løpet av uke 18. Påmeldingslink: https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49244