18.05.21 Utprøvning av sømløse digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå

I et samarbeid mellom kommuner på Agder og Sørlandet sykehus har man foretatt en pilotering av digital hjemmeoppfølging. Seks pasienter deltok i piloten. Oppfølging startet fra sykehuset ved utskrivelse fra sykehus eller like etter utskrivelse. Tre av disse ble overført til videre oppfølging fra telemedisinsk sentral. Denne rapporten beskriver hvordan piloteringen foregikk og presenterer erfaringer […]

23.03.21 Studietilbud – Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Fagskolen i Agder inviterer til «Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren». Søknadsfrist 15. april. Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å […]

22.03.21 Inviterer til digital markedsdialog

Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april. Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen med Sørlandet sykehus, har fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester. – Vi ønsker å få en god dialog med markedet slik at […]

19.02.21 Digital hjemmeoppfølging ved Covid-19

Nå er erfaringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet angående digital hjemmeoppfølging av smittede og nærkontakter med covid-19 lagt ut på Helsedirektoratets side. Rapporten viser erfaringene fra arbeidet med dette i 2020 fram til 01.12.20. Alle de lokale rapportene er lenket til bakerst i rapporten. Her deler prosjektene også sine tjenesteforløp og opplegg for oppfølging. Det er […]

07.12.20 Program avslutningsseminar 09.12.20

Tittel: Program avslutningsseminar 9. desember 2020. 9. desember inviterer RKG e-helse og prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder til avslutningsseminar for programmet: «Velferdsteknologi Agder 2020». Programmet har bestått av: Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi (Felles kontrakt fra oktober 2017) Kommunal responssentertjeneste (overført til drift i 2017) Innføring velferdsteknologi Agder Delprosjekt implementering velferdsteknologi Delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning […]

30.11.20 Invitasjon til work-shops: Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder kommunene til work-shops for å kartlegge behovene

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder-kommunene til work-shops for å kartlegge behovene Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder skal utvikle og anskaffe løsning for morgendagens velferdsteknologi, som omfatter trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra alle dere dyktige ansatte i kommunene i Agder, som har erfaring […]