27.09.21 Digital hjemmeoppfølging på tvers av regioner

Digital hjemmeoppfølging på tvers av regioner, i Agder har vi sett på digital hjemmeoppfølging fra et regionsperspektiv. Gjennom det foregående prosjektet felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA), ble samarbeid på tvers av regioner til, nemlig et samarbeid med prosjektet i Agder og Kongsvinger kommune. Kongsvinger hadde en høyere andel innbyggere med diagnosen KOLS enn ellers i […]

27.09.21 Sluttrapport nasjonalt velferdsteknologiprogram digital hjemmeoppfølging Agder (2018-juni 2021)

  Siden 2012 har kommunene i Agder, Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF), fastleger, Universitet i Agder (UIA) og ulike bedriftspartnere samarbeidet om prosjekter innen trygghetsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Begrepet på denne type oppfølging har endret seg over tid, fra telemedisin og medisinsk avstandsoppfølging, til det vi dag kaller digital hjemmeoppfølging (DHO). (se sluttrapport HER) Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), Digital […]

19.08.21 Presentasjon på arendalsuka

Leder RKG, Aase Synnøve Hobbesland, holdt foredrag på arendalsuka 19.08. Presentasjonen ble gitt innenfor rammen «Smart og smidig samhandling». Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune, og Vegard Kolbjørnsrud hadde også innlegg. Link til presentasjonen finner du HER (Linken er tilgjengelig i en uke fremover (fra dato: 19.08.21 til 26.08.21). KS legger også ut filmene fra […]

16.08.21 Besøk av Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Agder og kommunal responssentertjeneste mandag 16.08. Det ble gitt presentasjon av:  Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder v/Kathrine Melby Holmerud og Erlend Kydland Faanes Presentasjon og omvisning av kommunal responssentertjeneste v/ Renate N. Olstad Erfaringer med deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet v/Silje S. Stray Presentasjonen fra besøket finner du […]

18.05.21 Utprøvning av sømløse digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå

I et samarbeid mellom kommuner på Agder og Sørlandet sykehus har man foretatt en pilotering av digital hjemmeoppfølging. Seks pasienter deltok i piloten. Oppfølging startet fra sykehuset ved utskrivelse fra sykehus eller like etter utskrivelse. Tre av disse ble overført til videre oppfølging fra telemedisinsk sentral. Denne rapporten beskriver hvordan piloteringen foregikk og presenterer erfaringer […]

23.03.21 Studietilbud – Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Fagskolen i Agder inviterer til «Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren». Søknadsfrist 15. april. Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å […]

22.03.21 Inviterer til digital markedsdialog

Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april. Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen med Sørlandet sykehus, har fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester. – Vi ønsker å få en god dialog med markedet slik at […]