Nasjonalt kompetansenettverk for e-helse (KS e-komp)

KS har i dialog med Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) sikret at arbeidet som tidligere ble ivaretatt av KomUT blir videreført. KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) vil fremover hjelpe kommunesektoren med å ta i bruk e-helseløsninger (Link).

 

KS e-komp sitt oppdrag for 2019 finner du her.

Kontaktinformasjon til de regionale ressurspersonene i KS e-komp i Norge.

 

KS e-komp Agder ledes av Merethe Knatterud.

KS e-komp Agder består i 2020 av:

  • Merethe Knatterud
  • John Horve
  • Bjarne Vårdal