Nasjonale nettverk

Kommunene i Agder og prosjektene koordinert gjennom RKG e-helse deltar i flere nasjonale nettverk. Her er noen av de beskrevet.