Digital hjemmeoppfølging

I satsningen E-helse Agder 2030 har RKG e-helse valgt å koordinere de ulike prosjektene innen medisinsk avstandsoppfølging inn under et felles spor. Dette sporet består av prosjekter som er samarbeid mellom kommuner, fastleger og sykehus.