M4ALMO (2015-2017)

Prosjektet M4ALMO er et forsknings- og utviklingsprosjekt støttet av Regionale Forskningsfond Agder, gjennom en fellesutlysning mellom tre fondsregioner og løper fra 2015 til 2017.

Det har deltakelse fra kommuner i de tre fondsregionene Agder, Oslofjorden og Hovedstaden.

Deltakere er Kvinesdal kommune som prosjekteier på vegne av de 6 Lister-kommunene, Grimstad kommune, som representerer de 8 kommunene i Østre-Agder, Kristiansand, Skien, Larvik, Drammen og Oslo kommune, samt teknologileverandøren Imatis AS. Forskningspartnere er SINTEF og Universitetet i Agder, hvor sistnevnte leder prosjektet.

Målet med prosjektet er å utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelser fra hjemmeboende.

Sluttrapport: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2487286/M4ALMO_Rapport_3-2017.pdf?sequence=1