Kontakt oss

Leder RKG:
Aase Hobbesland
Kommunalsjef  helse og omsorg, Grimstad kommune
E-post: Aase.synnove.hobbesland@grimstad.kommune.no

RKG Sekretariat:
Kjetil Løyning
Rådgiver, Helse- og sosialsektoren, Kristiansand kommune
Telefon:+ 47 934 82 215
E-post: Kjetil.Loyning@kristiansand.kommune.no

Erlend Kydland Faanes
Velferdsteknologi koordinator, Østre Agder
Telefon:+ 47 922 55 847
E-post: Erlend.Kydland.Faanes@risor.kommune.no