Internasjonale nettverk

Kommunene i Agder og prosjektene koordinert gjennom RKG e-helse er del av flere internasjonale nettverk.