Agdersamlinger – Innføring

Området inneholder de samlingene som har vært arrangert og presentasjonsmaterialet brukt under hver enkelt samling:

Agdersamlinger: 

Webinar 13.02.2019:

13.02.19 Webinar e-lås og døralarm status v/prosjektledelse
13.02.19 Erfaringer bestilling 1 e-lås Birkenes kommune
13.02.19 Erfaringer bestilling 1 e-lås Birkenes kommune_Teknisk
13.02.19 Webinar døralarm versjon 1

 


Samling 27.09.2018:

27.09.18 Status «Innføring velferdsteknologi Agder» 27.09.18 Elektroniske dørlåser Birkenes
27.09.18 Status delprosjekt 1 «Implementering velferdsteknologi» 27.09.18 Erfaringer med bruk av sengesensor
27.09.18 Status delprosjekt 2 «T og F» 27.09.18 Velferdsteknologi – Cecilie Karlsen
27.09.18 Status delprosjekt 3 «Kompetanseløftet» 27.09.18 RKG sekr info
27.09.18 Trenger vi all denne teknologien 27.09.18 Oppsummering Agder-samling
27.09.18 Selvstendighet, trygg og aktiv med GPS  

 


Samling 07.05.2018:

07.05.18 Telenor Agder 7 mai 07.05.18 samtykkekompetanse
07.05.18 Agdersamling status  07.05.18 Tjenesteinnovasjon og forvaltning
07.05.18 Erfaringer Lindesnes 07.05.18 Varslingsteknologi i Grimstad Agdersamling
07.05.18 Presentasjon Kompetanseløftet 07.15.18 Kopi av brukertilpasset teknisk alarmkategorisering
07.05.18 Responssentert presentasjon 07.15.18 Ros-analyser velferdsteknologi 7. mai
07.05.18 RKG informasjon 07.15.18 Rutine for oppfølging av varsler og feilmeldinger digitale
07.05.18 ROS analyse 2018 mars skjema  

       


Samling for kontaktpersoner 23 januar 2018:

23.01.18 Tjenesteinnovasjon og forvaltning 23.01.18 Nasjonalt velferdsteknologiprogram
23.01.18 Status alarmanlegg Vaagsbygdtunet 23.01.18 Kompetanseloft status
23.01.18 Prosjektledelse 23.01.18 Innforing velferdsteknologi Agder status
23.01.18 Presentasjon av Delbestilling 1 23.01.18 Akseptansetest

Presentasjoner 08.-og 09. november 2017:

2017 11 08 Innforing velferdsteknologi Agder 2017 11 08 Kompetanseløft Agder
2017 11 08 Telenor Objects 2017 11 09 PA Consulting
2017 11 08 Samarbeidsavtale, prosess og innhold 2017 11 09 Digitalt tilsyn og gevinstrealisering
2017 11 08 Phoniro 2017 11 09 RKG sekr info
2017 11 08 PA Consulting 2017 11 09 Oppsummering

Presentasjoner 21.-og 22. september 2017:

Kik-off 21.9.17 Innledning v leder RKG Kick-off 22.9.17 ALTAS
Kick-off 22.9.17 Tjenesteinovasjon ved PA Kick-off 21.9.17 Tjenesteinovasjon ved PA
Kick-off 22.9.17 Oppsummering Kick-off 21.9.17 Tekniske forberedelser i kommunene
Kick-off 22.9.17 Kompetanseloftet Kick-off 21.9.17 Presentasjon av Innforing velferdsteknologi Agder 2020
Kick-off 22.9.17 Erfaringer fra Lister 2017 09 21 Status Kommunalt responssenter