Agdersamlinger – Innføring

Agdersamling desember 2021:

Takk for en veldig fin og nyttig samling.

Presentasjon 03.12.21 finner dere–>  03.12.21

Presentasjoner fra Agdersamling 14.05.20. Presentasjon av Tekniske alarmer ligger her (nederst på siden).

Området inneholder presentasjoner fra samlingene som har vært arrangert, i prosjektperioden 2017-2020 .

Avslutningsseminar «Velferdsteknologi Agder 2020»:

0 Program

01 – Velkommen ved prosjekteier

02 –  Nasjonalt velferdsteknologiprogram

03 –  RKG e-helse ved leder for regional koordineringsgruppe

04 – Leverandør av trygghets -og varslingsteknologi

05 – Kommunalt responssenter

06 – Innføring velferdsteknologi Agder

07 –  Erfaringer fra Åseral kommune

08  – Erfaringer fra Lindesnes kommune

09 –  Erfaringer fra Lillesand

10 –  Erfaringer fra Tvedestrand kommune

11 –  Erfaringer fra Grimstad

12 –  Pilotering av driftsorganisering i 2021

 

NVP sluttrapport – utdrag

 


 

Regionale samlinger Endringsledelse september 2019:

DIFI Podcast «Hva er endringsledelse?»

DIFI E-læringskurs «mellomlederen – en nøkkelen til endringsprosesser»

 


 

Agdersamlinger: 

Samling 05.12.19

 


 

Samling 09.05.2019


Webinar 08.04.2019:


Webinar 13.02.2019:

13.02.19 Webinar e-lås og døralarm status v/prosjektledelse
13.02.19 Erfaringer bestilling 1 e-lås Birkenes kommune
13.02.19 Erfaringer bestilling 1 e-lås Birkenes kommune_Teknisk
13.02.19 Webinar døralarm versjon 1

Samling 27.09.2018:

27.09.18 Status «Innføring velferdsteknologi Agder»27.09.18 Elektroniske dørlåser Birkenes
27.09.18 Status delprosjekt 1 «Implementering velferdsteknologi»27.09.18 Erfaringer med bruk av sengesensor
27.09.18 Status delprosjekt 2 «T og F»27.09.18 Velferdsteknologi – Cecilie Karlsen
27.09.18 Status delprosjekt 3 «Kompetanseløftet»27.09.18 RKG sekr info
27.09.18 Trenger vi all denne teknologien27.09.18 Oppsummering Agder-samling
27.09.18 Selvstendighet, trygg og aktiv med GPS 

Samling 07.05.2018:

07.05.18 Telenor Agder 7 mai07.05.18 samtykkekompetanse
07.05.18 Agdersamling status 07.05.18 Tjenesteinnovasjon og forvaltning
07.05.18 Erfaringer Lindesnes07.05.18 Varslingsteknologi i Grimstad Agdersamling
07.05.18 Presentasjon Kompetanseløftet 07.15.18 Kopi av brukertilpasset teknisk alarmkategorisering
07.05.18 Responssentert presentasjon07.15.18 Ros-analyser velferdsteknologi 7. mai
07.05.18 RKG informasjon07.15.18 Rutine for oppfølging av varsler og feilmeldinger digitale
07.05.18 ROS analyse 2018 mars skjema 

Samling for kontaktpersoner 23 januar 2018:

23.01.18 Tjenesteinnovasjon og forvaltning23.01.18 Nasjonalt velferdsteknologiprogram
23.01.18 Status alarmanlegg Vaagsbygdtunet23.01.18 Kompetanseloft status
23.01.18 Prosjektledelse23.01.18 Innforing velferdsteknologi Agder status
23.01.18 Presentasjon av Delbestilling 123.01.18 Akseptansetest

Presentasjoner 08.-og 09. november 2017:

2017 11 08 Innforing velferdsteknologi Agder2017 11 08 Kompetanseløft Agder
2017 11 08 Telenor Objects2017 11 09 PA Consulting
2017 11 08 Samarbeidsavtale, prosess og innhold2017 11 09 Digitalt tilsyn og gevinstrealisering
2017 11 08 Phoniro2017 11 09 RKG sekr info
2017 11 08 PA Consulting2017 11 09 Oppsummering

Presentasjoner 21.-og 22. september 2017:

Kik-off 21.9.17 Innledning v leder RKGKick-off 22.9.17 ALTAS
Kick-off 22.9.17 Tjenesteinovasjon ved PAKick-off 21.9.17 Tjenesteinovasjon ved PA
Kick-off 22.9.17 OppsummeringKick-off 21.9.17 Tekniske forberedelser i kommunene
Kick-off 22.9.17 KompetanseloftetKick-off 21.9.17 Presentasjon av Innforing velferdsteknologi Agder 2020
Kick-off 22.9.17 Erfaringer fra Lister2017 09 21 Status Kommunalt responssenter