IKT Seniorer Agder

USHT Agder (øst) i samarbeid med USHT Agder (vest) og Arendal kommune har søkt nasjonalt velferdsteknologi program om støtte for å øke den digitale kompetanse hos seniorer i Agder. Med E-helse Agder 2030 som styringsgruppe. Dette er et ettårig prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Prosjektets satsning er opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen for seniorer i Agder ved å:

  • Bidra og stimulere til at det blir utdannet flere teknologiambassadører.  
  • Skape flere arenaer, møteplasser hvor yngre kan bidra til opplæring av seniorer 
  • Sikre involvering av kommunen i Agder og spredning av kompetanse og verktøy som kan motvirke ensomhet for seniorer 
  • Samarbeide med andre prosjekter i Agder som jobber med implementering av digitale verktøy, tilbud av tjenester og annet              

Samarbeid med Pensjonistforbundet

For å nå målet i prosjektet var et av tiltakene å etablere et samarbeid med Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet er den største organisasjonen for pensjonister i Norge. De er opptatt av at velferdsteknologi må utvikles for å sikre den enkeltes behov for trygghet, sosial kontakt og fysisk aktivitet. Pensjonistforbundet har ansatt en prosjektleder for velferdsteknologi, Unni Olimb Norman. Hun er også en del av prosjektgruppa i «IKT seniorer Agder». Teknologiambassadører er en ordning Pensjonistforbundet har jobbet med over flere år hvor de utdanner frivillige til å bli dyktige og kompetente ambassadører. Disse ambassadørene er pådriver for teknologi og holder kurs og foredrag om teknologi for brukere, pårørende og andre interessenter. Prosjektet «IKT seniorer Agder» skal bidra med å få en oversikt over antall eksisterende teknologiambassadører i Agder, og være med å rekruttere nye.

Lenke til video som beskriver mer om hva en teknologiambassadør er: Pensjonistforbundet (vimeo.com) 

Kjenner du noen som kan være en aktuell teknologiambassadør eller har du noen spørsmål, ta kontakt med Unni.Olimb.Norman@pensjonistforbundet.no

Status i prosjektet

 Prosjektet er nå i planleggingsfasen og vi er i gang med å etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Herunder er samarbeid frivilligsentraler sentralt. Vi er også i kontakt med Agder Fylkeskommune omkring samarbeid med bibliotek som møteplass og arena for opplæring i digitale verktøy. Pandemien kan påvirke målsettingen i prosjektet, slik at det kan være nødvendig å gjøre strategiske endringer underveis. 

Høres prosjektet interessant ut? Ta kontakt med prosjektleder Silje.Marie.Jensen@grimstad.kommune.no