Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agder

Offentlig felles anskaffelser Agder (OFA) har bistått kommunene i Agder i å gjennomføre en felles anskaffelse av trygghets- og varslingteknologi. 

Anskaffelsen er nå ferdig. 21 kommuner har signert avtaken, og 9 kommuner er med gjennom opsjon. 

Det ble gjennomført en konkurransepreget dialog, der det ble gjennomført fire dialogrunder med hver av de fem tilbyderne som ble prekvalifisert.

Disse var Telenor Objects, Atea, Vakt & Alarm, Doro Care og OneCo. 

Dokumentene fra anskaffelsesprosessen ligger HER. 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomførte en prosess-beskrivelse av anskaffelsen, link til nyhetssak og selve prosessbeskrivelsen finner du HER.