Digital Twin

Agder v/ RKG e-helse ble i vinter 2020 invitert av Skottland til å delta i en felles EU -søknad, sammen med Spania.

Søknaden var knyttet til en utlysning fra Digital Health Europe.

Digital Health Europe (DHE) finansierer Digital twin som direkte støtter erfaringsdeling og oppskalering av vellykkede og svært effektive digitale helse- og omsorgsløsninger i Europa.

Søknadsfristen var 1. mai. I sommer fikk vi tilbakemelding om at søknaden ble innvilget.

Twinning-prosjekt fokuserer på Digital Telecare.

Målet med Twinning-programmet er å støtte overføring av nyskapende god praksis som er avgjørende for implementering av digitalt aktiverte løsninger for helse og omsorg. Digital Telecare Twinning involverer tre regioner – Andalusia, Spania; Agder-regionen, Norge; og Skottland – som vil gjennomføre fokuserte kunnskapsutvekslingsaktiviteter over en 6-måneders periode, og bringe relevante eksperter sammen for å dele god praksis, praktiske verktøy og implementeringsveiledning om temaet Digital Telecare.

Den skotske regjeringens digitale helse- og omsorgsdirektorat er koordinator for samarbeidsprosjektet, og det vil samarbeide med Digital Office for Scottish Local Government om å dele god praksis fra Skottland med University of Agder (Norge), RKG e-helse (Norge), Grimstad Kommune (Norge) og byrået for sosiale tjenester og avhengighet av Andalusia (Spania).

Kontaktpersoner fra Norge er:

UiA, senter for e-helse:      Ragni Macqueen Leifson

RKG e-helse:                     Kjetil Løyning

Grimstad kommune:          Silje Bjerkås

 

Du kan finne ut mer om formålet med DHE Twinning Program-prosjektet på nettstedet Digital Health Europe: https://digitalhealtheurope.eu/, samt denne animasjonen.