Digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter på Agder

Agder har over flere år jobbet med digital hjemmeoppfølging av kronisk syke og personer med psykiske lidelser. Ved utbruddet av Coronaviruset SARS-Cov-2 januar 2020, ble det raskt vurdert om digital hjemmeoppfølging kunne være et tiltak for å avlaste helsetjenesten, støtte oppfølging og bidra til trygghet for smittede innbyggerne på Agder i denne krisen. Det ble på kort tid utviklet en app til oppfølging av coronapasienter, som en videreutvikling av allerede eksisterende løsning i bruk for digital hjemmeoppfølging på Agder.
Denne rapporten(Erfaringsrapport) er en erfaringsdeling fra arbeidet med digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter i Agder. Erfaringene baserer seg på digital hjemmeoppfølging gitt fra både Sørlandssparken legesenter Kristiansand, telemedisinsk sentral Arendal kommune og telemedisinsk sentral Farsund kommune. Det er også tatt med noen erfaringer fra Sørlandet sykehus Kristiansand. Hovedtyngden av erfaringene kommer fra Farsund kommune som i november 2020 hadde et større smitteutbrudd og tok i bruk løsningen til 65 pasienter.

 

«Det som er genialt med appen er at den er veldig enkel i bruk. Lett å forstå og å bruke» 

Pasient Farsund kommune

 

«En nøkkel har vært løsningsorienterte ansatte, godt samarbeid mellom smittesporingsteam, fastleger, TMS og kommuneoverlege»

Anne Margrethe Tjøtta Johnsen, kommunalsjef Helse og omsorg Farsund kommune

 

«Med TMS (telemedisinsk sentral) blir vitale data kostnadseffektivt samlet inn og skåret, slik at tiltak kan settes inn der det er nødvendig.  Jeg tror at flere kommuner vil profittere på å etablere tilbudet, da det gir en større mulighet til å gi forsvarlig oppfølging til personer som sitter i isolasjon.»

Kommuneoverlege Ann- Margret Haaland