DigiHot

DigiHoT – Digitalisering av Hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHoT)

KS samarbeider med NAV om å utvikle dette fra å gjøres på papir til å bli en digital løsning. Målet er å sikre rett hjelpemiddel til rett bruker på kortest mulig tid.

Prosjektet er inndelt i to faser. Først fase i 2020; innsyn/dialog mellom bruker/kommune/NAV. Her er NAV godt i gang og pilot er planlagt i første halvdel av 2021.

Prosjektet skal i gang med andre fase 2021 utbedring av støtte- og hjelpe funksjoner, saksbehandling og journalføring for både NAV og kommunene. 

Agder er nå invitert med via to pilotkommuner. Interessen var stor derfor vi også etablert en arbeidsgruppe/referansegruppe DigiHoT Agder.

Les mer på KS her.

Les mer på NAV her.

 

Styringsgruppe Agder: E-helse Agder 2030, som del av satsingsområde Nasjonale e-helseløsninger.
   
Prosjektleder/kontaktperson DigiHoT Agder Valle kommune v/John A. Horve
   
Pilotkommuner DigiHot (Nasjonalt) Arendal kommune v/Jan Øyvind Evensen
  Valle kommune v/John A. Horve
   
Arbeidsgruppe/referansekommuner Agder Valle kommune v/John A. Horve
  Arendal kommune v/Jan Øyvind Evensen
  Grimstad kommune v/Erlend K. Faanes
  Tvedestrand kommune v/Kristine Kvamme
  Lindesnes kommune v/Stian Broberg