DigiHelse

Digitale tjenester innenfor kommunal helse- og omsogs (DigiHelse) overordnede mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner. 

I første leveranse utvikles det nå digitale tjenester for dialog mellom brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk. 

Bakgrunn og behov

Prosjektet vil levere noen av de første nasjonale digitale innbyggertjenestene innenfor kommunal helse- og omsorgstjenesten. Løsningene forutsetter bruk av helsenorge.no, nye funksjoner i kommunenes EPJ-løsninger og gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter. Prosjektet vil bygge fundament og skape standardiserte modeller for nye tjenester. Følgende overordnede målsettinger og behov vil dekkes av tiltaket.

Pleie- og omsorgstjenester:

  • Støtte pårørende som er involvert i omsorgsoppgaver og styrke samspillet mellom tjenesteytere og pårørende gjennom mulighet for sikker digital dialog og oversikt over besøk.
  • Støtte tjenestemottakere i økt mestring, trygghet og medvirkning knyttet til egen hverdag ved å gi oversikt over besøk og tilrettelegge for dialog med tjeneste, der de kan gi uttrykk for egne erfaringer og behov.
  • Tilrettelegge for at tjenesten kan organisere oppgaver mer rasjonelt og samarbeide bedre med tjenestemottakere og pårørende – sikre at meldinger fra pårørende/mottakere blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte, reduserte telefonhenvendelser, oppgaver kan legges til mer gunstige tidspunkt, reduserte bomturer.

Tjenester som skal realiseres i første fase:

1. Meldinger mellom innbyggere og tjeneste

2. Se avtalte og gjennomførte besøk med tilhørende informasjon – og avbestille

3. Varsler om gjennomførte besøk

Mer om prosjektet finner du HER. 

Kort video (smakebit) om DigiHelse finner du HER. 

Link til DigiHelse på KS sine sider finner du HER.

Status i Agder:

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder anbefalte i August 2018 at kommunene på Agder tar i bruk løsningen som forvaltes av KS. KomUT Agder vil bistå kommunene med innføringen. 

«Kick-off» for DigiHelse ble holdt 12.10.18 i Kristiansand. 

presentasjoner fra samlingen 12.10.2018:

15.10.18 Erfaringskonferanse DigiHelse
15.10.18 Digihelse Bergen. KomUt Agder
15.10.18 Agder DigiHelse
15.10.18 Agdersammarbeider