23.03.21 Studietilbud – Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Fagskolen i Agder inviterer til «Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren». Søknadsfrist 15. april. Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å […]

22.03.21 Inviterer til digital markedsdialog

Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april. Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen med Sørlandet sykehus, har fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester. – Vi ønsker å få en god dialog med markedet slik at […]

19.02.21 Digital hjemmeoppfølging ved Covid-19

Nå er erfaringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet angående digital hjemmeoppfølging av smittede og nærkontakter med covid-19 lagt ut på Helsedirektoratets side. Rapporten viser erfaringene fra arbeidet med dette i 2020 fram til 01.12.20. Alle de lokale rapportene er lenket til bakerst i rapporten. Her deler prosjektene også sine tjenesteforløp og opplegg for oppfølging. Det er […]

07.12.20 Program avslutningsseminar 09.12.20

Tittel: Program avslutningsseminar 9. desember 2020. 9. desember inviterer RKG e-helse og prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder til avslutningsseminar for programmet: «Velferdsteknologi Agder 2020». Programmet har bestått av: Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi (Felles kontrakt fra oktober 2017) Kommunal responssentertjeneste (overført til drift i 2017) Innføring velferdsteknologi Agder Delprosjekt implementering velferdsteknologi Delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning […]

30.11.20 Invitasjon til work-shops: Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder kommunene til work-shops for å kartlegge behovene

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder-kommunene til work-shops for å kartlegge behovene Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder skal utvikle og anskaffe løsning for morgendagens velferdsteknologi, som omfatter trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra alle dere dyktige ansatte i kommunene i Agder, som har erfaring […]

26.11.20 Har tatt imot over 1. million anrop

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter startet driften i mars 2017. Da hadde de to kommuner og 16 ansatte. I dag er det 28 ansatte, og de dekker 31 kommuner fra Bodø kommune i nord til Lindesnes i sør. De mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn. les mer HER